Articles in Taxonomy

Kwaliteit van proeven in het OCW

Om de kerntaken van het Centrum (onderzoek, ontwikkeling, innovatiestimulering en dienstbeton aan vakmensen) naar behoren te kunnen vervullen, zijn proeven in het laboratorium en op het terrein een onmisbare activiteit in het OCW. Deze proeven worden verricht op zowel materialen voor wegenbouw als de zichtbare en verborgen delen van wegconstructies en andere verkeerszones.
Het Centrum heeft altijd al veel aandacht besteed aan de kwaliteit en de resultaten van proeven.

Contact: 

Normen-antenne (NAN)

Met steun van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie organiseert het OCW een Normen-antenne (NAN). Dit steunpunt heeft als hoofddoel de betrokken kmo’s en andere stakeholders te informeren over en bewust te maken van de ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en waar nodig bijkomende ondersteuning te bieden bij de effectieve implementatie van de nieuwe (en dikwijls verplicht toe te passen) normen.

Contact: 

Cahier “Verhardingen voor voetgangersvoorzieningen” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van het beleidsplan Voetgangers 2010-2014 van het Brussels Gewest is een voetgangersvademecum opgesteld. Het bestaat uit verschillende delen. Het eerste cahier, over verhardingen voor voetgangersvoorzieningen, werd aan het OCW toevertrouwd. Het bespreekt de toepassingsmogelijkheden van verschillende soorten van wegdekken, het gebruik, onderhoud en dergelijke. Ook de milieuaspecten van de diverse materialen komen aan bod.

Pagina's