Articles in Taxonomy

SILENCE (2005-2008)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Het SILENCE-project (6e EU-kaderprogramma) had als doel een geïntegreerd systeem van technologieën te ontwikkelen voor efficiënte controle van verkeer in een stedelijke omgeving. Het OCW stond in voor het gedeelte “wegdekken”.

Contact: 

Europees project ERANET ROAD FTP2 (2007)

Dit is een pilootproject uitgevoerd in het kader van het ERANET ROAD programma (op zijn beurt gefinancierd binnen het 6de kaderprogramma). Het werd uitgevoerd door een consortium van het OCW en het DRI. De bedoeling was een risico-analyse uit te voeren van het gebruik van stille wegdekken.

Contact: 

Geluidshinder door wegverkeer

Wegverkeer is één van de belangrijkste bronnen van geluidshinder. De strijd tegen het wegverkeerslawaai is al geruime tijd een prioriteit voor de Europese Unie, wat ondermeer resulteerde in de Europese Geluidsrichtlijn 2002/49/EG. Hierin worden de lidstaten verplicht tot het opmaken van geluidsbelastingskaarten o.a. voor de omgeving van belangrijke verkeersassen en in grote agglomeraties. Om de geluidshinder in probleemgebieden aan te pakken, moeten er vervolgens actieplannen worden opgesteld.

End of life strategies of asphalt pavements (Re-Road)

Het hoofddoel van dit vierjarige Europese onderzoeksproject (01/01/2009 tot 31/12/2012; vijftien partners) onder KP7 was zoveel mogelijk asfaltgranulaat in te bereiden asfaltmengsels te kunnen toepassen, met behoud van de prestaties van het asfalt en met zo weinig mogelijk nieuw materiaal.

Recycling en nuttige toepassing van roestvaststaalslak (CRAFT)

In de jaren 1999-2001 werkte het OCW actief mee aan het onderzoeksproject Recycling and Valorisation of Stainless Steel Slags (gesubsidieerd door de Europese Unie, 4e Kaderprogramma voor KMO’s, CRAFT-programma).

Contact: 

Pagina's