Articles in Taxonomy

«Statistical Pass-By» (SPB-)methode - OCW-informatieblad N67

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

De «Statistical Pass-By (SPB)»-methode is een methode om het verkeerslawaai afkomstig van een bepaald wegdek te bemonsteren teneinde de invloed van het wegdek op het verkeerslawaai te beoordelen.

Contact: 

Economical, technical and ecological utilisation of treated steel slag in civil engineering of high quality demands (ETEUSCE)

Dit driejarige Europese onderzoeksproject, waaraan dertien partners deelnamen, had tot doel, technieken te ontwikkelen om staalslakken (type LD en elektro-oven) van bij de productie te behandelen om ze goede kenmerken te bezorgen en maatvast te maken. Het is in 2000 afgesloten en het eindverslag is uitgebracht.

Contact: 

Sectorale operator E227 Wegenbouwmaterialen

Al van bij de oprichting van CEN/TC 227 Wegenbouwmaterialen op het einde van de jaren 1980 en dus nog vóór er sprake was van de reorganisatie van het Belgische normalisatielandschap, speelde het OCW een voortrekkersrol en werkte het actief mee in dit technische comité. De aandacht ging toen vooral naar de werkzaamheden van WG1 Bitumineuze mengsels en WG2 Oppervlakbehandeling (bestrijkingen en slems).

Contact: 

Stille dunne asfaltdeklagen in stedelijke context: pilotstudie in Antwerpen

De stad Antwerpen heeft een pilotproject opgezet voor stille dunne asfaltdeklagen in stedelijke context. Dit project heeft als doel het gedrag van deze asfaltlagen te onderzoeken uit het oogpunt van geluidsproductie onder stedelijk (dus langzamer) verkeer, zonder daarbij de mechanische duurzaamheid uit het oog te verliezen.

Voor het project zijn proefvakken met verschillende dunne asfaltdeklagen aangelegd. Tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden vonden uitgebreide visuele inspecties plaats, evenals temperatuurmetingen aan het oppervlak en in de laag bij het spreiden en het verdichten van het asfalt.

De proef- en referentievakken worden periodiek gemonitord door middel van textuur, geluids- (SPB- en CPX-) en rolweerstandmetingen.

Europees project ERANET ROAD FTP2 (2007)

Dit is een pilootproject uitgevoerd in het kader van het ERANET ROAD programma (op zijn beurt gefinancierd binnen het 6de kaderprogramma). Het werd uitgevoerd door een consortium van het OCW en het DRI. De bedoeling was een risico-analyse uit te voeren van het gebruik van stille wegdekken.

Contact: 

Pagina's