Articles in Taxonomy

Bouwproductenverordening en rol van de prestatieverklaring

Sinds 1 juli 2013 is de bouwproductenverordening (BPV) (EU) Nr. 305/2011 volledig van toepassing. Ze vervangt definitief de bouwproductenrichtlijn (BPR) 89/106/EEG. Met de nieuwe verordening wil de Europese Commissie (EC) gedaan maken met een aantal hardnekkige misverstanden – grotendeels het gevolg van verwarring met andere richtlijnen die eveneens aanleiding geven tot een CE-markering.

Contact: 

Studie van technieken voor asfaltproductie bij verlaagde temperaturen en de impact ervan op de prestaties van asfalt

In het kader van duurzame ontwikkeling gaat momenteel veel aandacht naar de productie en toepassing van asfalt bij verlaagde temperatuur (AVT), wegens de voordelen op zowel energetisch, milieuhygiënisch als bouwtechnisch vlak.

Rolweerstand

Wegtransport als belangrijke bron voor CO2-emissie

De problematiek van de opwarming van de aarde (broeikaseffect) door een teveel aan CO2 in de atmosfeer is actueler dan ooit en de gevolgen ervan voor mens en milieu worden meer en meer duidelijk. Bovendien zullen de beschikbare fossiele brandstofreserves binnen afzienbare tijd uitgeput geraken, als men brandstof blijft verbruiken aan hetzelfde tempo als vandaag.

Wil men iets aan deze milieuproblemen doen, dan zal men moeten proberen de CO2-emissie te verminderen. Dit kan door voor andere energiebronnen te kiezen of door over te gaan naar energiereducerende maatregelen.

Contact: 

Meten van rolweerstand met de aanhangwagen voor het meten van de rolweerstand van het OCW (ARW)

Het OCW beschikt over een aanhangwagen waarmee de rolweerstand van een wegdek kan gemeten worden. Het meettoestel is ontworpen als een «kwart auto» met een schokdemper en wordt getrokken door een meetvoertuig. Het bevat een speciale band zonder patroon zodat er geen invloed is van het bandenprofiel.

Contact: 

Pagina's