Articles in Taxonomy

ROSANNE – Rolweerstandsmetingen in Nantes

In september 2015 hebben Johan Maeck, Philippe Debroux en Martial Priem met twee OCW-rolweerstandaanhangwagens deelgenomen aan vergelijkende metingen op de IFSTTAR-testbaan in Nantes (Frankrijk). Deze metingen pasten in het Europese onderzoeksproject ROSANNE (voluit: ROlling resistance, Skid resistance, ANd Noise Emission measurement standards for road surfaces). Het OCW werkt als partner mee aan dit prenormatieve onderzoek, dat onder leiding van het Oostenrijkse AIT (Austrian Institute of Technology) in het kader van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technolo - gische ontwikkeling (KP7) wordt uitgevoerd. Het beoogt de ontwikkeling en harmonisatie van meetmethoden voor de stroefheid, geluidsemissie en rolweerstand van wegdekken, en de voorbereiding van normalisatie. Het bouwt voort op de aanbevelingen uit voorgaande projecten over deze onderwerpen (TYROSAFE, HERMES, SILVIA, SILENCE en MIRIAM) en voorbereidende normalisatiewerkzaamheden van de bevoegde CEN- en ISO-werkgroepen. De rolweerstand van wegdekken is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

In het bijgevoegde pdf-bestand vindt u een uitgebreidere beschrijving van deze vergelijkende metingen.

Contact: 

DISTANCE – Een leidraad voor Europese wegenadministraties om wegverkeerslawaai (kosten)efficiënter te bestrijden

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Eind juni 2015 is het DISTANCE-project (acroniem voor Developing Innovative Solutions for TrAffic Noise reduCtion in Europe) afgerond. Het tweejarige project werd door een consortium met TRL (Verenigd Koninkrijk), SINTEF (Noorwegen) en ANAS (Italië) onder leiding van het OCW uitgevoerd in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR).

De TRID-database, hét zoekinstrument van transportdeskundigen

TRID [TRB Database & ITRD Database] is de grootste en volledigste documentatiebron ter wereld voor informatie op het gebied van transport.

Meten van wegdektextuur

Deze methode laat toe de oppervlaktextuur van een wegdeksectie te meten. Het OCW beschikt hiervoor over twee «laserprofilometers». De dynamische laserprofilometer is op een meetvoertuig gemonteerd voor hoge rendementsmetingen. De statische laserprofilometer is gemonteerd op een aanhangwagentje voor «puntmetingen» waarbij de exacte positie van de meting van belang is. De resultaten van de wegdektextuurmeting bevatten veel informatie over de akoestische eigenschappen van het wegdek, maar leveren ook informatie over andere aspecten van het wegdek, zoals de stroefheid en de rolweerstand.

Contact: 

Europese beproevingsmethoden voor bitumineuze mengsels en bindmiddelen: verbeteringen in het kader van duurzame ontwikkeling

Het doel van dit project (1/10/2012 - 30/9/2016), gesubsidieerd door NBN, is het verder ontwikkelen en verbeteren van de Europese beproevingsmethoden binnen het werkgebied van de Europese normalisatiecomités CEN TC227/WG1 (voor bitumineuze mengsels) en CEN TC336/WG1 (voor bindmiddelen).

Pagina's