Articles in Taxonomy

MIRIAM-workshop in het OCW te Sterrebeek Rolling Resistance in Road Infrastructure Asset Management

MIRIAM, een onderzoeksproject met twaalf partners uit Europa en de Verenigde Staten onder leiding van het Danish Road Directorate (DRD), verzamelt en verspreidt nuttige informatie om duurzame, milieuvriendelijke weginfrastructuur te realiseren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn vermindering van CO2-uitstoot en hogere energie-efficiëntie door toepassing van wegdekken met een lagere rolweerstand. Bij een lagere rolweerstand van het wegdek neemt het energieverbruik af.

Contact: 

SilentRoads 2016: nog steeds grote belangstelling voor (de strijd tegen) verkeerslawaai in België en Nederland!

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Op 12 april 2016 heeft in het auditorium te Sterrebeek het symposium SilentRoads 2016 plaatsgevonden. Het evenement was een gezamenlijk initiatief van het OCW, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de Nederlandse consultant M+P.

De ruim honderdtwintig deelnemers werden onder leiding van dagvoorzitter Dick Botteldooren (Universiteit Gent) langs de verschillende thema’s in verband met (de strijd tegen) wegverkeerslawaai geleid.

Contact: 

PERSUADE-project afgesloten met seminarie in OCW te Sterrebeek

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Op 24 augustus 2015 tekende een zeventigtal deelnemers uit vijftien landen present in het OCW-auditorium te Sterrebeek voor het eindseminarie over PERSUADE (acroniem voor PoroElastic Road SUrface: an innovation to Avoid Damages to the Environment).

Dit zesjarige Europese onderzoeksproject (1 september 2009 - 31 augustus 2015) onder leiding van het OCW had als doel een veilig en duurzaam poro-elastisch wegdek te ontwikkelen, als middel om wegverkeerslawaai te bestrijden.

Een poro-elastisch wegdek bestaat uit rubberkorrels (gerecyclede autobanden), steentjes en een aantal andere additieven, die met een elastisch kunsthars (polyurethaan) worden gebonden. Het bevat geen bitumen en mag dus niet met rubberasfalt worden verward.

Vroegere experimenten hadden aangetoond dat een dergelijk wegdek het geluid van wegverkeer met 7 tot 12 dB kan verminderen.Ter vergelijking: met een geluidsscherm van 4 m hoog wordt een geluidreducerend effect van ongeveer 8 dB bereikt.

De duurzaamheid liet echter nog te wensen over, vooral wat rafeling en hechting op de onderlaag betrof. Om deze aspecten te verbeteren en een aantal hangende vragen te beantwoorden, was verder uitgebreid onderzoek noodzakelijk.

Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen - OCW Aanbevelingen A 84/12

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding steunt op de onderzoeksresultaten van het project en bundelt een aantal belangrijke richtlijnen voor ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer op verhardingen, om te komen tot aanvaardbare onkruidgroei in relatie tot het algemene straatbeeld. Het document richt zich tot ontwerpers, architecten, openbare en private beheerders, straatsteenfabrikanten, leveranciers en uitvoerders van alternatieve onkruidbestrijdingstechnieken, en zelfs gewone burgers.
Voor het proces van onkruidbeheersing op verhardingen is een beslisboom opgesteld, die in hoofdstuk 5 uitvoerig is beschreven. Daarbij wordt de probleemstelling in situ zo goed mogelijk gevolgd. Op deze manier kan de gebruiker van deze handleiding zijn keuzen maken aan de hand van de beslisboom en diepgaandere informatie in de eigenlijke tekst terugvinden.

Contact: 

Klimaatverandering – Inzetten voor de wegenbouw – PIARC-intentieverklaring voor een gezamenlijke aanpak

Vakgebieden (2)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Leefmilieu en de bijbehorende milieutechnische inzetten voor de wegenbouw zijn sinds vele jaren belangrijke aandachtspunten in het OCW.

Pagina's