Articles in Taxonomy

OESO/Internationaal Transportforum: werkgroep voor zware voertuigen

|

Kerntaken (1)

>>

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer heeft België vertegenwoordigd in een gezamenlijke werkgroep van de OESO en het Internationaal Transportforum voor zware voertuigen.

Contact: 

Langeafstandsvervoer en comodaliteit

In een globaliserende economie met toenemend goederenvervoer over lange afstanden moet elke vervoerwijze ernaar streven haar prestaties te optimaliseren (comodaliteit), binnen de groter wordende beperkingen die het milieu en de wetgeving stellen.

Contact: 

Werkgroep langere en zwaardere voertuigen (LZV’s) in België

Deze werkgroep werd in 2005 gevormd op verzoek van de overheden die weginfrastructuur beheren. De drie gewesten (MOW, Brussel Mobiliteit, SPW) zijn erin vertegenwoordigd, evenals de FOD Mobiliteit en vervoer en enkele onderzoeksinstellingen (ILTB, BIVV, OCW).

Contact: