Articles in Taxonomy

Waterdoorlatende bestratingen

Waterdoorlatende verhardingen spelen een belangrijke rol in het kader van een integraal waterbeleid, waarbij het gevaar op overstroming zoveel mogelijk dient te worden beperkt - onder meer door het water zolang mogelijk ter plaatse te houden. Dankzij een totaal concept van doorlatendheid, vanaf het oppervlak tot de bodem, wordt regenwater gebufferd, bij voorkeur in de onderfundering, waarna men het indien mogelijk in de ondergrond laat infiltreren. Waterdoorlatende bestratingen worden toegepast als buffer- en infiltratiesysteem op parkings, pleinen, wegen met beperkt verkeer, fietspaden, enz.

Meting van de oppervlakdoorlatendheid in situ: dubbele-ringproef

Met deze proef wordt de doorlatenheid van een waterdoorlatende structuur in situ bepaald. De apparatuur bestaat in hoofdzaak uit twee ringen (Ø. 50 et 70 cm), een continue watertoevoer en een automatisch systeem om de waterhoogte constant te houden.

Onderzoek naar zuiverend vermogen van waterdoorlatende bestratingen (DPODRAIN)

|

Kerntaken (1)

>>

DPODRAIN heeft onder meer als doel de resultaten van DPOD in-situ te valideren. Daartoe zijn op de terreinen van het Centre de Compétence FOREM – Polygone de l’Eau te Verviers vier proefvakken gerealiseerd.

De voornaamste doelstelling van de proefvakken is het zuiverende vermogen en de evolutie van de microbiële populatie in reële omstandigheden te kwantificeren. Voorts zal de haalbaarheid van de in DPOD ontwikkelde inoculatietechnieken voor het aanbrengen van de micro-organismen worden onderzocht.

Contact: