Articles in Taxonomy

Onkruidbeheer: preventieve en curatieve methodes voor een optimaal straatbeeld

Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen blijft voor veel Vlaamse steden en gemeenten een uitdaging. Om het oppervlaktewater te beschermen, is gebruik van herbiciden in openbare ruimten in Vlaanderen sinds 1 januari 2004 bij wet verboden. De overgangsperiode waarin gemotiveerd van nulgebruik kan worden afgeweken, loopt in 2015 af. Ook in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië volgt de wetgeving deze trend of wordt alleszins in die richting gedacht. Kennis over de doeltreffendheid, ideale toepassingsscenario’s en milieueffecten van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken is nog beperkt. Bovendien kunnen gepast ontwerp en correcte uitvoering van de verharding preventief werken om onkruidgroei tegen te gaan. Duidelijke richtlijnen en aanbevelingen hiervoor ontbraken echter nog.

Contact: 

Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen - OCW Aanbevelingen A 84/12

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding steunt op de onderzoeksresultaten van het project en bundelt een aantal belangrijke richtlijnen voor ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer op verhardingen, om te komen tot aanvaardbare onkruidgroei in relatie tot het algemene straatbeeld. Het document richt zich tot ontwerpers, architecten, openbare en private beheerders, straatsteenfabrikanten, leveranciers en uitvoerders van alternatieve onkruidbestrijdingstechnieken, en zelfs gewone burgers.
Voor het proces van onkruidbeheersing op verhardingen is een beslisboom opgesteld, die in hoofdstuk 5 uitvoerig is beschreven. Daarbij wordt de probleemstelling in situ zo goed mogelijk gevolgd. Op deze manier kan de gebruiker van deze handleiding zijn keuzen maken aan de hand van de beslisboom en diepgaandere informatie in de eigenlijke tekst terugvinden.

Contact: