Articles in Taxonomy

PERSUADE-project afgesloten met seminarie in OCW te Sterrebeek

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Op 24 augustus 2015 tekende een zeventigtal deelnemers uit vijftien landen present in het OCW-auditorium te Sterrebeek voor het eindseminarie over PERSUADE (acroniem voor PoroElastic Road SUrface: an innovation to Avoid Damages to the Environment).

Dit zesjarige Europese onderzoeksproject (1 september 2009 - 31 augustus 2015) onder leiding van het OCW had als doel een veilig en duurzaam poro-elastisch wegdek te ontwikkelen, als middel om wegverkeerslawaai te bestrijden.

Een poro-elastisch wegdek bestaat uit rubberkorrels (gerecyclede autobanden), steentjes en een aantal andere additieven, die met een elastisch kunsthars (polyurethaan) worden gebonden. Het bevat geen bitumen en mag dus niet met rubberasfalt worden verward.

Vroegere experimenten hadden aangetoond dat een dergelijk wegdek het geluid van wegverkeer met 7 tot 12 dB kan verminderen.Ter vergelijking: met een geluidsscherm van 4 m hoog wordt een geluidreducerend effect van ongeveer 8 dB bereikt.

De duurzaamheid liet echter nog te wensen over, vooral wat rafeling en hechting op de onderlaag betrof. Om deze aspecten te verbeteren en een aantal hangende vragen te beantwoorden, was verder uitgebreid onderzoek noodzakelijk.

DISTANCE – Een leidraad voor Europese wegenadministraties om wegverkeerslawaai (kosten)efficiënter te bestrijden

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Eind juni 2015 is het DISTANCE-project (acroniem voor Developing Innovative Solutions for TrAffic Noise reduCtion in Europe) afgerond. Het tweejarige project werd door een consortium met TRL (Verenigd Koninkrijk), SINTEF (Noorwegen) en ANAS (Italië) onder leiding van het OCW uitgevoerd in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR).

Meten van wegdektextuur

Deze methode laat toe de oppervlaktextuur van een wegdeksectie te meten. Het OCW beschikt hiervoor over twee «laserprofilometers». De dynamische laserprofilometer is op een meetvoertuig gemonteerd voor hoge rendementsmetingen. De statische laserprofilometer is gemonteerd op een aanhangwagentje voor «puntmetingen» waarbij de exacte positie van de meting van belang is. De resultaten van de wegdektextuurmeting bevatten veel informatie over de akoestische eigenschappen van het wegdek, maar leveren ook informatie over andere aspecten van het wegdek, zoals de stroefheid en de rolweerstand.

Contact: 

De “Statistical Pass-By (SPB)”-methode

Het doel van deze methode is de akoestische kwaliteit van een welbepaald wegdek op een welbepaalde plaats te bepalen. Het OCW voert deze proef uit volgens de bepalingen van de desbetreffende norm ISO 11819-1. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van een microfoon die verbonden is met een sonometer en een radartachometer, en worden langs de kant van de weg het maximale geluidsdrukniveau én de snelheid van een groot aantal toevallig voorbijrijdende voertuigen gemeten. Een statistische verwerking van deze resultaten leidt tot de SPB-index (SPBI), die een goede maat is voor de akoestische kwaliteit van het wegdek op de meetplaats – meer bepaald van de invloed van het wegdek op de verkeerslawaaibelasting van de omwonenden. Een volledige beschrijving van de proef is te vinden in OCW-Informatieblad N67 “Statistical Pass-By (SPB)”-methode.

Contact: 

INQUEST (2007-2008)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Dit is eveneens een klein vervolgproject van het SILVIA-project en werd gefinancierd binnen het 6e kaderprogramma. Uitvoerders waren een consortium van het OCW, DRI en FEHRL. De bedoeling was de kennis over stille wegdekken die in het SILVIA-project was geproduceerd te verspreiden in landen die niet hadden deelgenomen aan SILVIA. Er werd daartoe een reeks eendaagse workshops georganiseerd in een zestal landen (Slovenië, Roemenië, Zwitserland, Ierland, Portugal, Griekenland). Bovendien werd een Europese werkgroep “Akoestische classificatie van wegdekken” gevormd, die een eerste keer vergaderde in Ljubljana in april 2008 en een tweede keer in september 2008 in Kopenhagen.

Contact: 

Pagina's