Articles in Taxonomy

Handleiding voor zelfverdichtende uitgraafbare materialen (ZUM’s)

De handleiding is opgesteld door een werkgroep in het kader van een sectorovereenkomst tussen de Waalse Gewestregering en de Confédération de la Construction Wallonne (CCW). Ze heeft als doel het milieuaspect in de bouw te integreren en nuttig hergebruik van bouwafval in de branche onder de aandacht van openbare en private spelers te brengen.

Pagina's