Articles in Taxonomy

Het watergehalte van funderingsbodems van Belgische wegen bij het einde van de winter – OCW-publicatie RV 2/72

Om de watergehalten van de funderingsbodems van rijwegen tijdens de meest ongunstige periode van het jaar te kennen, werden tijdens de maanden maart en april van de jaren 1968, 1969 en 1970, door horizontale boringen onder wegen in alle streken van België, ongeroerde monsters genomen. In die periode van het einde van de winter zijn de bodems het vochtigst en de grondwaterspiegels het hoogst.

Licht dynamisch sondeerapparaat met variabele energie «PANDA» - OCW-informatieblad N69

Het gebruikte toestel is een licht dynamisch sondeerapparaat met variabele slagenergie. Het principe bestaat erin een reeks staven met een diameter van 14 mm, voorzien van een punt van 2 cm2 of 4 cm2, met een heihamer in te slaan. De impactsnelheid en de indringing worden bij elke slag geregistreerd.

Dynaplaque

Met de dynaplaque kan een snelle controle van het draagvermogen van grond of van een baanbed met een Dmax kleiner dan 200 mm worden uitgevoerd.

Contact: 

Lichte slagsonde – OCW-informatieblad N25

Gebleken is dat er voor fijne grondsoorten (van leem tot fijne zandgrond - D < 0,2 mm) een significante correlatie bestaat tussen de resultaten van de proef met de slagsonde en de Californische index van het draagvermogen (CBR).

Gestandaardiseerd kunnen de slagsonde en de proefmethode waardevolle diensten bewijzen:

Contact: 

Duitse dynamische plaat – OCW-informatieblad N70

Dit oorspronkelijk in Duitsland ontworpen toestel wordt in de wegenbouw gebruikt om de dynamische vervormingsmodulus van ophogingen en funderingslagen te bepalen.

Pagina's