U bent hier

Articles in Taxonomy

Telematica - Intelligente transportsystemen (ITS) - Interactie en samenwerking tussen voertuigen en infrastructuur

De samenleving wil veiliger, vlotter en schoner verkeer. Ondanks deze rechtmatige sociale verwachtingen dalen de overheidsinvesteringen, waardoor de behoefte aan nieuwe antwoorden op traditionele uitdagingen aangewakkerd wordt. Van hun kant neigen wegbeheerders en -exploitanten naar een cultuur van optimalisering van hun wegennetten. Deze verschillende factoren staan centraal in de exponentiële ontwikkeling van intelligente transportsystemen (ITS).
Een van de bijdragen van het OCW op dit gebied bestaat in verzamelen en verspreiden van informatie. Het is van het grootste belang dat beslissers en planners goed bekend zijn met het potentieel van ITS als alternatieven voor klassieker, meer materiële maatregelen. Deze nieuwe systemen nemen velerlei vormen en formats aan en zijn voor het hele wegennet bestemd – van autosnelwegen tot gemeentewegen.

Europees project INTRO - (INTelligent ROads) (FEHRL)

Het Europese onderzoeksproject INTRO (Intelligent Roads) had als doel aan te tonen dat efficiënte toepassing van de huidige informatie- en communicatietechnologieën de weg «intelligentie» bijbrengt en zo unieke kansen biedt om het wegennet beter te beheren en te onderhoud

Contact: 

Dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer ten behoeve van de opstelling van wisselborden in het BHG

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer werkte samen met adviesbureau EGIS aan een vooronderzoek naar dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer om de opstelling van wisselborden in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor te bereiden. Met dergelijke wisselborden kan actuele informatie worden doorgegeven aan de weggebruiker. Deze informatie stelt de automobilist in staat zijn reisgedrag of reisroute aan te passen.