Articles in Taxonomy

Rolweerstand

Wegtransport als belangrijke bron voor CO2-emissie

De problematiek van de opwarming van de aarde (broeikaseffect) door een teveel aan CO2 in de atmosfeer is actueler dan ooit en de gevolgen ervan voor mens en milieu worden meer en meer duidelijk. Bovendien zullen de beschikbare fossiele brandstofreserves binnen afzienbare tijd uitgeput geraken, als men brandstof blijft verbruiken aan hetzelfde tempo als vandaag.

Wil men iets aan deze milieuproblemen doen, dan zal men moeten proberen de CO2-emissie te verminderen. Dit kan door voor andere energiebronnen te kiezen of door over te gaan naar energiereducerende maatregelen.

Contact: 

Meten van rolweerstand met de aanhangwagen voor het meten van de rolweerstand van het OCW (ARW)

Het OCW beschikt over een aanhangwagen waarmee de rolweerstand van een wegdek kan gemeten worden. Het meettoestel is ontworpen als een «kwart auto» met een schokdemper en wordt getrokken door een meetvoertuig. Het bevat een speciale band zonder patroon zodat er geen invloed is van het bandenprofiel.

Contact: 

Stroefheid / Gladheid

Vakgebieden (1)

>>
|

(zoom)
Verband tussen stroefheid en aantal ongevallen

HERMES – Harmonization of European Routine and research Measuring Equipment for Skid Resistance

HERMES – «Harmonization of European Routine and research Measuring Equipment for Skid Resistance» was a FEHRL-funded pre-normative project that aimed to lay the foundations for consistent European standardization of skid resistance measurement on roads and runways. Underlying the work was the idea that the project should give the initial impetus to the implementation of a common scale of friction, the so-called EFI (European Friction Index), together with an associated harmonized calibration procedure, in all European countries.

Pagina's