Articles in Taxonomy

OCW werkt mee aan de decarbonisering van vrachtverkeer op de weg …

Op 28 april 2016 heeft in de OCW-vestiging te Sterrebeek het LORRY-eindseminarie plaatsgevonden.

Het Europese onderzoeksproject LORRY (www.lorryproject.eu) werd uitgevoerd in het kader van het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de Europese Commissie (KP7). Het had als doel innovatieve vrachtwagenbanden met een lagere rolweerstand (20 % ten opzichte van de huidige bandensoorten) te ontwikkelen, om de CO2-uitstoot van vrachtwagens terug te dringen. Tegelijk werd beoogd de slijtweerstand van de nieuwe bandensoorten met ten minste 10 % te verbeteren. Daartoe werd een aantal nieuwe concepten voor het bandenprofiel en de samenstelling van bandrubber gecombineerd. Met het oog op de verdere ontwikkeling van vrachtwagenbanden met lagere rolweerstand is ook een aantal simulatie- en laboratoriummethoden uitgewerkt.

Contact: 

MIRIAM-workshop in het OCW te Sterrebeek Rolling Resistance in Road Infrastructure Asset Management

MIRIAM, een onderzoeksproject met twaalf partners uit Europa en de Verenigde Staten onder leiding van het Danish Road Directorate (DRD), verzamelt en verspreidt nuttige informatie om duurzame, milieuvriendelijke weginfrastructuur te realiseren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn vermindering van CO2-uitstoot en hogere energie-efficiëntie door toepassing van wegdekken met een lagere rolweerstand. Bij een lagere rolweerstand van het wegdek neemt het energieverbruik af.

Contact: 

OCW-rolweerstandaanhangwagen

In het kader van een masterthesis in 2014- 2015 aan de KU Leuven (departement Werktuigkunde van de faculteit Toegepaste Wetenschappen) is het principe van de rolweerstandsmeting grondig geanalyseerd, met het oog op optimalisatie van het meettoestel om storende effecten (helling, versnelling, enz.) op de meetresultaten weg te werken. In 2015 werd een prototype van nieuwe aanhangwagen volgens het principe van krachtmeting (in plaats van hoekmeting) gerealiseerd. Daarbij wordt gebruikgemaakt van kabels, waardoor het wiel, waarvan de rolweerstandscoëfficiënt wordt gemeten, enkel in de lengterichting een vrijheidsgraad heeft. Om de effecten van versnelling te minimaliseren, wordt de normaalkracht op de band gemeten en is de belastingsmassa buiten de meetzone geplaatst.

Contact: 

ROSANNE – Rolweerstandsmetingen in Nantes

In september 2015 hebben Johan Maeck, Philippe Debroux en Martial Priem met twee OCW-rolweerstandaanhangwagens deelgenomen aan vergelijkende metingen op de IFSTTAR-testbaan in Nantes (Frankrijk). Deze metingen pasten in het Europese onderzoeksproject ROSANNE (voluit: ROlling resistance, Skid resistance, ANd Noise Emission measurement standards for road surfaces). Het OCW werkt als partner mee aan dit prenormatieve onderzoek, dat onder leiding van het Oostenrijkse AIT (Austrian Institute of Technology) in het kader van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technolo - gische ontwikkeling (KP7) wordt uitgevoerd. Het beoogt de ontwikkeling en harmonisatie van meetmethoden voor de stroefheid, geluidsemissie en rolweerstand van wegdekken, en de voorbereiding van normalisatie. Het bouwt voort op de aanbevelingen uit voorgaande projecten over deze onderwerpen (TYROSAFE, HERMES, SILVIA, SILENCE en MIRIAM) en voorbereidende normalisatiewerkzaamheden van de bevoegde CEN- en ISO-werkgroepen. De rolweerstand van wegdekken is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

In het bijgevoegde pdf-bestand vindt u een uitgebreidere beschrijving van deze vergelijkende metingen.

Contact: 

Microtextuurmeter

De «Road profiler» voor het meten van macro- en microtextuur

Pagina's