Articles in Taxonomy

De wegmarkering – OCW-publicatie RV 1/72

|

Kerntaken (1)

>>

Bij de signalisatie, die van hoofdbelang is voor de wegveiligheid, spelen de markeringen een bijzondere rol daar zij de geleiding van de voertuigen vergemakkelijken en de verkeersstroom bevorderen, dit zowel uit het oogpunt van de snelheid als van het vlot verloop. Studies hebben inderdaad aangetoond dat het oog van een bestuurder veel meer oplettend is voor merktekens die op de grond van een rijweg zijn aangebracht dan voor signalen aan de zijkant; deze laatste bezitten het voordeel zichtbaar te blijven bij om het even welk weer, ook bij sneeuw of hevige regenval, en bij om het even welke verkeersdichtheid, wat niet het geval is voor grondmarkeringen die onzichtbaar worden wanneer de voertuigen te dicht op elkaar volgen.

Handleiding voor de uitvoering van wegmarkeringen - OCW Aanbevelingen A 79/07

|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding is een naslagwerk voor wegmarkeringen in België. Zij geldt als leidraad voor allen die bij de totstandkoming van kwaliteitsvolle wegmarkeringen betrokken zijn, van de vervaardiging van producten tot de verwerking ervan op de weg.

Contact: 

Fotometrie van wegmarkeringen – OCW-informatieblad N56

Het OCW heeft sedert 1994 twee toestellen in gebruik waarmee de zichtbaarheid van wegmarkeringen kan worden beproefd volgens de Europese norm EN 1436:2007. Beide toestellen meten de luminantie van markeringen onder de hoek (vastgesteld op 2,29°) waaronder de automobilist een markering ziet die zich 30 m voor hem uit bevindt.

Contact: 

Meting van de dagzichtbaarheid (Qd) van wegmarkeringen

Het resultaat van deze meting, de dagzichtbaarheid, is de lichtsterkte die een automobilist op 30 m afstand waarneemt, afkomstig van een oppervlakte-eenheid van de bemonsterde markering en uitgedrukt per eenheid van verlichtingssterkte van de markering bij diffuse belichting. Diffuse verlichting valt te vergelijken met natuurlijk daglicht onder een bewolkte hemel of straatverlichting bij nacht. De dagzichtbaarheid wordt uitgedrukt in mcd lx-1 m-2. Typische waarden voor dagzichtbaarheid liggen voor nieuwe witte markeringen tussen de 100 en 200 mcd lx-1 m-2. Op het beton, dat lichter gekleurd is, wordt doorgaans een hogere initiële waarde geëist dan op asfalt, omdat naast de absolute dagzichtbaarheid ook het contrast van de markering met het wegdek van belang is. De meetapparatuur waarover het OCW beschikt is een Qd30 van de firma DELTA en wordt nader beschreven in informatieblad N56 van het OCW.

Contact: 

Stroefheidsmetingen met de SRT-slinger– OCW-informatieblad N57

Het OCW beschikt over een statisch toestel voor het meten van de stroefheid op plaatsen waar klassieke stroefheidsmetingen met een meetvoertuig niet mogelijk zijn, zoals op voetpaden, opritten, bedrijfsvloeren, markeringen, in winkelstraten, inkomhallen, enz. Het betreft de Skid Resistance Tester van het Britse Transport Research Laboratory, die in het vakjargon kortweg de SRT wordt genoemd.
Informatieblad N57 beschrijft het apparaat en de toepassingen ervan.

Contact: 

Pagina's