Articles in Taxonomy

De wegmarkering – OCW-publicatie RV 1/72

|

Kerntaken (1)

>>

Bij de signalisatie, die van hoofdbelang is voor de wegveiligheid, spelen de markeringen een bijzondere rol daar zij de geleiding van de voertuigen vergemakkelijken en de verkeersstroom bevorderen, dit zowel uit het oogpunt van de snelheid als van het vlot verloop. Studies hebben inderdaad aangetoond dat het oog van een bestuurder veel meer oplettend is voor merktekens die op de grond van een rijweg zijn aangebracht dan voor signalen aan de zijkant; deze laatste bezitten het voordeel zichtbaar te blijven bij om het even welk weer, ook bij sneeuw of hevige regenval, en bij om het even welke verkeersdichtheid, wat niet het geval is voor grondmarkeringen die onzichtbaar worden wanneer de voertuigen te dicht op elkaar volgen.

Handleiding voor de uitvoering van wegmarkeringen - OCW Aanbevelingen A 79/07

|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding is een naslagwerk voor wegmarkeringen in België. Zij geldt als leidraad voor allen die bij de totstandkoming van kwaliteitsvolle wegmarkeringen betrokken zijn, van de vervaardiging van producten tot de verwerking ervan op de weg.

Contact: 

Stroefheidsmetingen met de SRT-slinger– OCW-informatieblad N57

Het OCW beschikt over een statisch toestel voor het meten van de stroefheid op plaatsen waar klassieke stroefheidsmetingen met een meetvoertuig niet mogelijk zijn, zoals op voetpaden, opritten, bedrijfsvloeren, markeringen, in winkelstraten, inkomhallen, enz. Het betreft de Skid Resistance Tester van het Britse Transport Research Laboratory, die in het vakjargon kortweg de SRT wordt genoemd.
Informatieblad N57 beschrijft het apparaat en de toepassingen ervan.

Contact: 

Stroefheidsmetingen met de SRT slinger

Deze proef wordt uitgevoerd met een Skid Resistance Tester (SRT) slinger. De beproevingsmethode wordt beschreven in het OCW Informatieblad N57.

Contact: 

Meting van de nachtzichtbaarheid (retroreflectie) van wegmarkeringen bij droog weer (RL)

De nachtzichtbaarheid is de lichtsterkte die een automobilist op 30 m afstand waarneemt afkomstig van een oppervlakte-eenheid van de bemonsterde markering en per eenheid van verlichtingssterkte van de markering, terwijl deze markering wordt belicht door de zeer schuin invallende lichtbundel van de koplampen van het voertuig. De nachtzichtbaarheid wordt net als de dagzichtbaarheid uitgedrukt in mcd lx-1 m-2. In bestekken worden voor nieuwe markeringen retroreflecties geëist tussen 100 en 300 mcd lx-1 m-2 voor witte markeringen en tussen 80 en 200 mcd lx-1 m-2 voor gele. Sommige witte markeringen geven initieel retroreflecties van 500 mcd lx-1 m-2 en meer. De meetapparatuur waarover het OCW beschikt is een RL2000 van de firma DELTA en wordt eveneens nader beschreven in informatieblad N56 van het OCW.

Contact: 

Pagina's