Articles in Taxonomy

Vorst- en dooibestandheid van beton in aanwezigheid van dooizouten

Bestandheid tegen vorst-dooicyclussen is een belangrijke eigenschap voor de duurzaamheid van een betonweg of van betonnen constructies in een buitenomgeving. Daarnaast speelt in het geval van wegen en nabijgelegen infrastructuur ook de aanwezigheid van dooizouten in wegen een rol.

Om beton voldoende weerstand te geven tegen vorst-dooiwerking in aanwezigheid van dooizouten, dient een correcte samenstelling te worden gekozen en de uitvoering te worden verzorgd. Hiervoor volstaat het niet een voldoende hoog cementgehalte te nemen; ook het watergehalte en het luchtgehalte spelen een belangrijke rol. Zo dient in een minimaal luchtgehalte te worden voorzien zodra de maximale korrelafmeting van de granulaten 20 mm of kleiner is. Bovendien zijn ook de hoeveelheid en de kwaliteit van het zand zeer belangrijk.

Voor het testen van de weerstand tegen afschilfering in aanwezigheid van dooizouten bestaan verschillende methoden. In de Belgische wegenbouw wordt tot nu toe een methode gebaseerd op de norm ISO/DIS 4846-2 toegepast. Deze norm is nu ingetrokken en wordt niet meer gepubliceerd. Sinds 1 januari 2015 is in Vlaanderen overgegaan naar de “Slab Test”, beschreven in de Europese norm CEN/TS 12390-9. Deze beproevingsmethode is strenger dan de proef volgens ISO/DIS en heeft dan ook andere eisen. Die zijn opgenomen in SB 250, versie 3.1.

De “Slab Test” is naar voren gekomen als geschiktste van de drie methoden die in de Europese ontwerpnorm prENV 12390-9 beschreven zijn: de “Slab Test”, de “Cube Test” en de “CF-CDF Test”.

Referentiedocumenten

• Standaardbestekken: betonsamenstelling – uitvoeringswijze:

FEBELCEM-publicatie Ontwerp van betonconstructies bestand tegen vorst-dooicycli en dooizouten

FEBELCEM-publicatie Duurzaam beton door beheersing van de waterabsorptie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Handleiding industriële buitenverhardingen – bijkomende informatie betonsamenstelling en duurzaamheid

CEN/TS 12390-9 (2006) “Testing hardened concrete – Part 9: Freeze-thaw resistance – Scaling

Contact: