Articles in Taxonomy

Trillingsgecontroleerd stabiliseren van betonplaten voor duurzame asfaltoverlagingen met scheurremmende lagen

Dit project (1/8/2007 – 31/7/2010) werd gefinancierd door IWT-Vlaanderen en was een samenwerking tussen de KU Leuven en het OCW. Het experimentele onderzoek in situ voor dit project vond grotendeels plaats op de N9 tussen Gent en Eeklo.
Het project omvatte verschillende onderzoeksacties.

Stabiliseren van betonplatenwegen

Oude betonplatenwegen vertonen na ettelijke tientallen jaren gebruik vaak trapjesvorming en kunnen aanleiding geven tot trillingen. Dit gebrek kan zijn oorsprong vinden in onder meer het ontbreken van een fundering of het niet stabiel-zijn van de fundering, wat vaak samengaat met gebrekkige drainage of niet-draagkrachtige ondergrond. Bij oude wegen is dit ‘ouderdomsverschijnsel’ vaak toe te schrijven aan openstaande voegen of de zeer hoge ouderdom en de daaraan verbonden langdurige verkeersbelasting. Bij “jonge” wegen dient de oorzaak van trapjesvorming en plaatbeweging te worden onderzocht voordat reparaties worden uitgevoerd.