Articles in Taxonomy

Visuele inspectie en codering van buitenriolering volgens NBN EN 13508-2

De NBN EN 13508-2:2003 specificeert een coderingssysteem voor de omschrijving van de toestand waarin drainagesystemen, riolen en riool- en inspectieputten bij inwendig visueel onderzoek zijn aangetroffen. Met dit coderingssysteem kan alle informatie over het riool (hoofdcodes A** en C**) en het visuele onderzoek (hoofdcodes B** en D**) gedetailleerd worden vastgelegd.

Sint-Truiden pilotstad in project om de toegankelijkheid voetpaden te meten

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en het Opzoekingcentrum voor de Wegenbouw (OCW) gaan samen een screening van alle voetpaden binnen de vesten van Sint-Truiden uitvoeren. De meting zal het comfort van de bestrating bepalen en zo een objectief beeld geven van de toegankelijkheid van de voetpaden.

Contact: 

Ontwerp, aanleg en onderhoud van riolerings- en infiltratiesystemen - OCW-documentatie gebundeld!

Hierna vindt u een overzicht van OCW-documentatie over het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van riolerings- en infiltratiesystemen.

Deze webpagina zal worden bijgewerkt telkens nieuwe informatie, documentatie, publicaties, enz. beschikbaar zijn.

Visuele inspecties en controles

Sinds 26 februari 2008 geniet het Centrum als eerste Belgische instelling een BELAC-accreditatie (volgens ISO 17025:2005) voor visueel onderzoek met een zelfrijdende camera van nieuwe of bestaande riolen met een diameter van 200 tot 900 mm.

Handleiding voor het leggen van riolen en collectoren - OCW Aanbevelingen A 76/06

|

Kerntaken (1)

>>

De handleiding is direct bestemd voor aannemers die in de aanbrenging van rioolstelsels gespecialiseerd zijn, voor adviesbureaus en voor andere industriële spelers (leveranciers van materieel, enz.), en indirect voor (publieke of private) opdrachtgevers. Zij beperkt zich weliswaar tot sleuftechnieken, maar legt bijzondere nadruk op praktijkgerichte technische aanbevelingen voor de verschillende fasen in de uitvoering van een rioleringsproject: niet alleen het leggen van de buizen zelf, maar ook het vooronderzoek, het grondverzet en de kwaliteitscontrole. Zij houdt ook rekening met de – onder meer terminologische – wijzigingen die voortvloeien uit de invoering van de Europese norm NBN EN 1610, waaraan de publieke opdrachtgevers zich moeten houden.

Pagina's