Articles in Taxonomy

Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!

Voor beheerders van zowel gemeentewegen in een stedelijke of landelijke omgeving als van wegen op haventerreinen, vliegvelden, enz. zijn regelmatige beoordeling en eerste analyse van de algemene staat van hun wegennet (aanpak op netwerkniveau) geen eenvoudige opgaven.
Onze enquêtes hebben uitgewezen dat heel wat wegbeheerders dan ook werkelijk nood hebben aan een onderbouwde, toegankelijke, geloofwaardige en duurzame methode voor een totaalbeoordeling van hun wegennet.

Wegbeheer

Bij het beheer van een wegennet komt heel wat meer kijken dan alleen maar de technische kant van de aanleg, het onderhoud en de reparatie van een aantal wegen. Andere elementen die bij het beheer van een wegennet een rol spelen, zijn het jaarlijks beschikbare budget, de verhouding tussen onderhoud en (her)aanleg van wegen, veiligheid en comfort van weggebruikers, mobiliteit, geluidsoverlast, milieuzorg, esthetische aspecten, sociologische effecten, enz.

Contact: