Articles in Taxonomy

Handleiding voor de keuze van de asfaltverharding bij het ontwerp of onderhoud van wegconstructies – OCW Aanbevelingen A78/06

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Om de ontwerper (of beslisser) bij de keuze van de verhardnng te helpen, heeft een werkgroep van experts in de betrokken vakgebieden (adviesbureaus, aannemers, overheden en onderzoekers) een Handleiding voor de keuze van de asfaltverharding bij het ontwerp of onderhoud van wegconstructies opgesteld.

Contact: 

Keuze van de verharding

Voor ontwerpers uit zowel de private (adviesbureaus, architecten) als de publieke sector (technische diensten van gemeenten, provincies en gewesten) die ontwerpen moeten opmaken voor nieuwe wegen of voor onderhouds-, renovatie- en aanpassingswerkzaamheden aan bestaande infrastructuur, is de juiste keuze van de opbouw van de constructie en de lagen waaruit zij wordt samengesteld van fundamenteel belang.

Contact: