Articles in Taxonomy

Vergevingsgezinde weg

In Belgie zijn ongeveer 16 % van alle verkeersongevallen aanrijdingen met obstakels buiten de rijbaan. Doorgaans is hierbij slechts één voertuig betrokken.

Er is echter een gevoelige verschuiving in de ernst van de gevolgen van dit soort van ongevallen. Het overlijdensrisico na een aanrijding met een obstakel buiten de rijbaan is ruim dubbel zo groot als het gemiddelde overlijdensrisico bij een verkeersongeval. Het risico op ernstige letsels is nog steeds ruim 60 % hoger dan gemiddeld.

De gevolgen van een aanrijding van een personenwagen met een obstakel buiten de rijbaan zijn dus veel ernstiger. Om deze ongevallen te voorkomen, kan en moet het hele gamma van maatregelen worden ingezet. Het valt echter te betwijfelen of al deze bewustmakings- of zelfs sanctionerende acties alle ongevallen kunnen uitsluiten. Zelfs de voorzichtigste bestuurder wordt immers al eens door vermoeidheid overmand en kan een stuurfout maken.

De “forgiving road”-aanpak heeft niet tot doel ongevallen te voorkomen, maar wel de weg en zijn omgeving slim in te richten om te voorkomen dat (onbedoelde) stuurfouten meteen met zware verwondingen of erger afgestraft worden.

Idealiter bevinden zich geen obstakels langs de weg. Wanneer dat niet mogelijk is, kan worden onderzocht ze zo aan te brengen of te verplaatsen dat de kans op een aanrijding zo klein mogelijk is. Er kan ook voor zogenoemde botsvriendelijke obstakels worden gekozen. Slechts wanneer verwijderen, verplaatsen of een botsvriendelijk alternatief niet mogelijk blijken, kan de aanbrenging van een aangepaste bescherming worden overwogen. De remedie mag dan echter niet erger zijn dan de kwaal, dit wil zeggen dat de afschermende constructie zelf geen gevaarlijk obstakel mag vormen.

Er bestaat geen standaardrecept voor de inrichting van vergevingsgezinde wegen. Het verdient aanbeveling bij de (her)inrichting van een weg steeds na te gaan of de gemaakte keuzen (soms pas) op langere termijn geen kwalijke gevolgen zullen hebben voor een voertuig dat (ongewild) uit koers geraakt. Ingrepen om een weg vergevingsgezinder te maken, zijn doorgaans vrij eenvoudig en hebben onmiddellijk resultaat.

Gelinkte Documenten 
Contact: