U bent hier

Articles in Taxonomy

Snelheidsbeheersing door de herkenbaarheid van het wegbeeld te verbeteren – Zelfverklarende wegconcepten (“self-explaining roads”)

Algemeen wordt aangenomen dat bij heel wat verkeersongevallen een menselijke fout in het spel is. Educatie, bewustmaking en handhaving zijn weliswaar belangrijke actiemiddelen om het aantal ongevallen te verminderen, maar het is ook cruciaal dat de wegomgeving en het voertuig op de beperkingen van de menselijke vermogens worden afgestemd.

Contact: 

Space – Speed Adaption Control by Self-Explaining Roads

Het SPACE-project had tot doel oplossingen te identificeren die de grootste potentiële voordelen voor de veiligheid opleveren. Daartoe werd een literatuurstudie verricht en evalueerde een groep deskundigen een aantal veelbelovende maatregelen door middel van interactieve visuele tools en aan de hand van een experiment in een rijsimulator.