Articles in Taxonomy

Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management (TRIMM) – Comfortbeoordeling

|

Kerntaken (1)

>>

De langs(on)vlakheid van een wegoppervlak is een belangrijke invloedsfactor voor het rijcomfort van de weggebruikers. Het OCW heeft, in samenwerking met partners AIT en VTI, onderzocht hoe dit kenmerk met een “klassiek” wagenpark kan worden gemeten. De data werden enerzijds met CAN-bus (beschikbaar in haast alle “klassieke” wagens) en anderzijds met smartphone verzameld.

Contact: 

Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management (TRIMM)

|

Kerntaken (1)

>>

Met steun van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie (KP7, 2007-2013) is het TRIMM-project (acroniem voor Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management) opgezet. Dit project had als doel de rol van conditieonderzoek in het beheer van wegen te versterken en de positieve effecten ervan in de kijker te plaatsen.

De conditie van een wegennet is immers bepalend voor de diensten die het aan de weggebruikers verleent. Onderhoudsmaatregelen zorgen voor het behoud of de verbetering van de conditie van bruggen en wegen.

Contact: 

Fietspadprofilometer – Meting van de langsvlakheid van fietspaden

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een fietspadprofilometer om de langsvlakheid van fietspaden of andere oppervlakken te meten. Een scooter met aanhangwagen rijdt met een constante snelheid van 20 km/h over het te onderzoeken oppervlak. Met behulp van een laser en een accelerometer wordt om de 3 cm de afstand van de aanhangwagen tot het wegoppervlak geregistreerd. Voorts worden ook de gps-coördinaten en de afgelegde afstand geregistreerd. Uit het gemeten lengteprofiel kunnen de vlakheidscoëfficiënt (met golflengten van 0,5 m en 2,5 m) of andere vlakheidsindicatoren worden berekend.

Contact: 

Lengteprofielanalysator (“Analyseur de profil en long” of APL) – meting van de langsvlakheid van wegen

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een lengteprofielanalysator voor continue meting van het wegprofiel. Op basis van de meetgegevens kan de langsvlakheid van een weg worden gekwantificeerd en kunnen indicatoren zoals vlakheidscoëfficiënt (VC) en internationale vlakheidsindex (IRI) worden berekend. De langsvlakheid is een belangrijke factor voor de veiligheid en het comfort van de weggebruikers. De hoge meetnauwkeurigheid maakt de APL ook geschikt voor onderzoeksdoeleinden. Het meetwiel stijgt of daalt met het reliëf van de weg. Die beweging veroorzaakt een verandering van de hoek die de draagarm van het wiel met zijn scharnierpunt vormt. Een inerte slinger in de draagarm zet het wegprofiel om in een elektrisch signaal. Om de 5 cm wordt de hoek tussen draagarm en slinger geregistreerd, zodat een grafische weergave van het “pseudoprofiel” wordt verkregen. Een constante meetsnelheid van 21,6 km/h, 54 km/h of 72 km/h is noodzakelijk.

Contact: 

Meten van wegdektextuur – OCW-informatieblad N68

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

De meeste moderne apparaten voor het meten van textuur in het macro- en megatextuurgebied zijn gebaseerd op het principe van de «laser-triangulatie». Men laat een laserstraal loodrecht op het te bemonsteren oppervlak vallen en een speciale camera «kijkt» naar de lichtvlek op het wegdek.De camera is in staat de hoogte van de lichtvlek te bepalen.

Contact: 

Pagina's