Articles in Taxonomy

Vergevingsgezinde weg

In Belgie zijn ongeveer 16 % van alle verkeersongevallen aanrijdingen met obstakels buiten de rijbaan. Doorgaans is hierbij slechts één voertuig betrokken.
Er is echter een gevoelige verschuiving in de ernst van de gevolgen van dit soort van ongevallen. Het overlijdensrisico na een aanrijding met een obstakel buiten de rijbaan is ruim dubbel zo groot als het gemiddelde overlijdensrisico bij een verkeersongeval. Het risico op ernstige letsels is nog steeds ruim 60 % hoger dan gemiddeld.

Contact: 

Space – Speed Adaption Control by Self-Explaining Roads

Het SPACE-project had tot doel oplossingen te identificeren die de grootste potentiële voordelen voor de veiligheid opleveren. Daartoe werd een literatuurstudie verricht en evalueerde een groep deskundigen een aantal veelbelovende maatregelen door middel van interactieve visuele tools en aan de hand van een experiment in een rijsimulator.

Geometrische keuring van verhoogde inrichtingen op de openbare weg: verkeersdrempels en -plateaus

Verhoogde inrichtingen (verkeersdrempels en -plateaus) die de snelheid op de openbare weg moeten verlagen tot maximaal 30 km/h, moeten dus voldoen aan de aanlegvereisten en de technische voorschriften in het koninklijk besluit van 3 mei 2002, dat de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen, bepaalt en daarbij het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 wijzigt. De veranderingen die dit nieuwe besluit invoert, liggen vooral in het toestaan van afwijkingen van de maatvoering.

Contact: 

Comfort en doeltreffendheid van verkeersdrempels en -plateaus

De snelheid waarmee over een verkeersdrempel gereden wordt, is afhankelijk van het ongemak dat deze drempel veroorzaakt. Een maat voor dit ongemak is de verticale versnelling die de bestuurder van het voertuig ondergaat. Bij de passeersnelheid waarvoor hij is ontworpen (V85) mag een verkeersdrempel weinig ongemak geven, maar bij hogere snelheden moet hij een verticale versnelling teweegbrengen die volstaat om de bestuurder aan te sporen zijn maximumsnelheid te matigen.

Fietsvademecum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Het fietsvademecum van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest biedt technische ondersteuning voor de verbetering van fietsvoorzieningen. Het is bestemd voor alle actoren die het fietsen in Brussel promoten.

Veiligheid, comfort, directheid, aantrekkelijkheid en samenhang zijn de vijf kernwoorden die de kwaliteitseisen van fietsers uitdrukken.

Veiligheid en comfort worden in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de verharding, van de wegmarkeringen en van de verlichting.

Pagina's