Articles in Taxonomy

Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

P.-P.BRICHANT
Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?
OCW Mededelingen 60, juli-augustus-september 2004, blz. 4-13 (1e deel)
OCW Mededelingen 61, oktober-november-december 2004, blz. 4-18 (2e deel)

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen en busdrempels

Contact: 

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

3 MEI 2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen
Belgisch staatsblad van 31 mei 2002

Contact: 

Snelheidsbeheersing door de herkenbaarheid van het wegbeeld te verbeteren – Zelfverklarende wegconcepten (“self-explaining roads”)

Algemeen wordt aangenomen dat bij heel wat verkeersongevallen een menselijke fout in het spel is. Educatie, bewustmaking en handhaving zijn weliswaar belangrijke actiemiddelen om het aantal ongevallen te verminderen, maar het is ook cruciaal dat de wegomgeving en het voertuig op de beperkingen van de menselijke vermogens worden afgestemd.

Contact: 

Geometrische controle van verhoogde inrichtingen op de openbare weg: verkeersdrempels en verkeersplateaus - OCW informatieblad N60

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

«Verhoogde inrichtingen op de openbare weg» (verkeersdrempels en -plateaus), bestemd om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km/h, dienen te voldoen aan de aanlegvereisten en technische voorschriften die zijn vastgelegd in het koninklijk besluit van 3 mei 2002, dat een eerder koninklijk besluit - van 9 oktober 1998 - wijzigt.

De wijzigingen in het nieuwe besluit bestaan vooral in toegestane maatafwijkingen («toleranties») voor deze inrichtingen.

Contact: 

Pagina's