Articles in Taxonomy

Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/h en de rijbaankussens

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

3 MEI 2002
Ministeriële omzendbrief betreffende de verhoogde inrichtingen, bestemd om de snelheid te beperken tot 30 km/h en de rijbaankussens
Belgisch staatsblad van 31 mei 2002

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen en busdrempels

Contact: 

Verhoogde inrichtingen moeten voldoende 'agressief' zijn - Case studies i.v.m. verhoogde inrichtingen

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Cocu, X., Hindrijckx, M. (2010)
Verhoogde inrichtingen moeten voldoende 'agressief' zijn - Case studies i.v.m. verhoogde inrichtingen
Revue Verkeersspecialist 169, september 2010

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen en busdrempels

Contact: 

Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

P.-P.BRICHANT
Duurzame verkeersplateaus: hoe ontwerpen en uitvoeren?
OCW Mededelingen 60, juli-augustus-september 2004, blz. 4-13 (1e deel)
OCW Mededelingen 61, oktober-november-december 2004, blz. 4-18 (2e deel)

Literatuur bij Verhoogde inrichtingen en busdrempels

Contact: 

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

3 MEI 2002
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1998 tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen
Belgisch staatsblad van 31 mei 2002

Contact: 

Pagina's