Articles in Taxonomy

Het watergehalte van funderingsbodems van Belgische wegen bij het einde van de winter – OCW-publicatie RV 2/72

Om de watergehalten van de funderingsbodems van rijwegen tijdens de meest ongunstige periode van het jaar te kennen, werden tijdens de maanden maart en april van de jaren 1968, 1969 en 1970, door horizontale boringen onder wegen in alle streken van België, ongeroerde monsters genomen. In die periode van het einde van de winter zijn de bodems het vochtigst en de grondwaterspiegels het hoogst.

Licht dynamisch sondeerapparaat met variabele energie «PANDA» - OCW-informatieblad N69

Het gebruikte toestel is een licht dynamisch sondeerapparaat met variabele slagenergie. Het principe bestaat erin een reeks staven met een diameter van 14 mm, voorzien van een punt van 2 cm2 of 4 cm2, met een heihamer in te slaan. De impactsnelheid en de indringing worden bij elke slag geregistreerd.

Dynaplaque

Met de dynaplaque kan een snelle controle van het draagvermogen van grond of van een baanbed met een Dmax kleiner dan 200 mm worden uitgevoerd.

Contact: 

Kwaliteitscontrole op grondwerken en (onder)funderingslagen

Op Europees en wereldniveau ontwikkelen zich uitwisselings- en werkstructuren die gunstig zijn voor technische vooruitgang in grondverzetprojecten en grondwerken. Zij bevorderen:
- een coördinatie van de praktijken (oprichting van normalisatie-instellingen);
- een grotere deelname aan onderzoek op Europees en wereldniveau;
- de programmering van colloquia voor uitwisselingen tussen vakmensen.

Plaatbelastingsproef voor controle op de verdichting in de wegentechniek – OCW-informatieblad N26

Deze werkwijze beschrijft een plaatbelastingsproef om de kwaliteit van verwerkte wegenbouwmaterialen (verdichtingscontroles) of de resterende kwaliteit van een vermoeide weglaag te controleren.

Contact: