Articles in Taxonomy

Cyclische triaxiaalproef


Cyclische triaxiaalproef

Met deze proef kan het effect van wegverkeer op ongebonden, korrelvormige materialen die in funderingen en onderfunderingen zijn toegepast, in het laboratorium worden gesimuleerd:

Karakterisering van gebonden en ongebonden korrelvormige materialen

Toepassing van secundaire korrelvormige materialen in (onder)funderingslagen maakt het mogelijk te besparen op het verbruik van natuurlijke delfstoffen, de kosten voor materiaaltransport te verlagen en duur storten van secundaire materialen te vermijden.

Kenmerking van gerecyclede materialen voor toepassing in de wegenbouw en de bepaling van blijvende vervormingen met de cyclische triaxiaalproef

Project gesubsidieerd door de federale overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie (Overeenkomsten CC CCN/PN/NBN-506 en CC CCN/PN/NBN-556 – 1 september 2008 tot 1 september 2010)

Kenmerking van gerecyclede materialen voor toepassing in de wegenbouw en de bepaling van de reversibele moduli met de cyclische triaxiaalproef

Project gesubsidieerd door de federale overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie (Overeenkomsten CCN 309 en CCN 359 – 1 maart 2006 tot 1 september 2008 – Overeenkomsten CCN 506 en CCN 556 – 1 september 2008 tot 1 september 2010 – Overeenkomsten CCN 807 en CCN 857 – 1 september 2011 tot 1 september 2013).