Articles in Taxonomy

Handleiding voor het ontwerp en de uitvoering van verhardingen in betonstraatstenen - OCW Aanbevelingen A 80/09

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding handelt over verhardingen van betonstraatstenen. Volgens de Europese norm EN 1338 Betonstraatstenen – Eisen en beproevingsmethoden zijn betonstraatstenen geprefabriceerde betonnen verhardingselementen met een maximale lengte-dikteverhouding gelijk aan 4.

Handleiding voor industriële buitenverhardingen in beton - OCW Aanbevelingen A 82/11

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze publicatie handelt over industriële buitenverhardingen in beton die, voornamelijk omwille van de blootstelling aan weersinvloeden, duidelijk van industriële binnenvloeren moeten worden onderscheiden.

Handleiding voor de uitvoering van betonverhardingen - OCW Aanbevelingen A 75/05

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Zoals de titel al aangeeft, handelt deze handleiding uitsluitend over de verschillende aspecten van de uitvoering van ter plaatse gestorte betonverhardingen: materialen, betonsamenstelling, aanmaak, vervoer, aanbrenging, openstelling voor het verkeer en keuring. Ontwerp, dimensionering, lijnvormige elementen en onderhoud van bestaande betonverhardingen worden dus niet behandeld.

Handleiding voor de toepassing van luchtbelvormers in wegbeton. Toepassing, mengselontwerp en keuring - OCW Aanbevelingen A 73/02

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze aanbevelingen steunen op de ondervinding die is opgedaan in een gemeenschappelijk onderzoek van het OCW en het OCCN naar het ontwerp, de bereiding en de keuring van betonmengsels met luchtbelvormer, dat zowel in het laboratorium als op bouwplaatsen is verricht. Zij gelden niet voor speciale wegbetonsoorten zoals beton met hoge sterkte en vloeibeton.

Contact: 

Handleiding voor niet-chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen - OCW Aanbevelingen A 84/12

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze handleiding steunt op de onderzoeksresultaten van het project en bundelt een aantal belangrijke richtlijnen voor ecologisch en economisch verantwoord onkruidbeheer op verhardingen, om te komen tot aanvaardbare onkruidgroei in relatie tot het algemene straatbeeld. Het document richt zich tot ontwerpers, architecten, openbare en private beheerders, straatsteenfabrikanten, leveranciers en uitvoerders van alternatieve onkruidbestrijdingstechnieken, en zelfs gewone burgers.
Voor het proces van onkruidbeheersing op verhardingen is een beslisboom opgesteld, die in hoofdstuk 5 uitvoerig is beschreven. Daarbij wordt de probleemstelling in situ zo goed mogelijk gevolgd. Op deze manier kan de gebruiker van deze handleiding zijn keuzen maken aan de hand van de beslisboom en diepgaandere informatie in de eigenlijke tekst terugvinden.

Contact: 

Pagina's