Articles in Taxonomy

Beheersystemen voor secundaire en lokale wegennetten – De OCW-systematiek – Meetmethode MN94

Kerntaken (1)

>>

De kunst van wegbeheer bestaat erin tijdig te investeren in technisch verantwoord onderhoud, dat het tevens mogelijk maakt op lange termijn met zo min mogelijke financiële middelen de prestaties die van de weg worden verlangd, te blijven leveren.

Contact: 

Gebruik van grondradar voor wegconditieonderzoek – Methodieken - MN 91/16

Kerntaken (1)

>>

Dit document richt zich tot de gebruikers van grondradar voor wegconditieonderzoek. Het doet praktische aanbevelingen voor de keuze van de uitrusting en voor het inzamelen, verwerken en interpreteren van meetgegevens.

Bitumen analysis by FTIR spectrometry: testing and analysis protocol – BRRC Method of Measurement ME 85/13

Kerntaken (1)

>>

This publication describes a standardization protocol for the interpretation of FTIR spectra of dissolved bitumens. The objective is to determine various indicators (e.g. of ageing or the presence of polymers such as SBS or EVA) from absorbance values measured on FTIR spectra, through a semi-quantitative comparison of the intensities or surface areas of peaks within the normalization range.

Lijst van de Meetmethoden (referentie MN)

Kerntaken (1)

>>

Meetmethoden (referentie MN) zijn tot stand gekomen tijdens onderzoek en steunen op de resultaten van proeven in het laboratorium en op het werk. Zij vormen een belangrijk instrument voor kwaliteitscontrole in de wegenbouw.

Meetmethode voor het meten van de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen - Bepaling aan asfaltkernen – OCW Meetmethode MN 90/15

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze publicatie beschrijft de meetmethode en de objectieve opdeling in klassen van het OCW om de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen aan asfaltkernen te meten. Deze meetmethode maakt gebruik van een spectrofotometer (type 45°/0°) die kleur kan uitdrukken aan de hand van drie kleurcoördinaten L*, a* en b*.

Pagina's