Articles in Taxonomy

Onderhoudsstrategie voor drainerend asfalt – OCW-publicatie RV 39/98

Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van LIN, het MET en het OCW heeft het technisch-economische nut van de toepassing van drainerend asfalt (bij onze noorderburen bekend als "zeer open asfaltbeton" of "ZOAB") beoordeeld. Daarbij is rekening gehouden met de technische mogelijkheden tot reiniging en de daaraan verbonden kosten, de hergebruiksmogelijkheden en de kosten voor de opslag van het opgebroken materiaal.

Hergebruik ter plaatse van bitumineuze mengsels. Proefwegen te Maasmechelen en Geel – OCW-publicatie RV 30/88

Sedert 1977 zijn de procédés voor het ter plaatse hergebruiken van bitumineuze mengsels in België op 15 wegenwerken toegepast, over een totale oppervlakte van 400.000 m². De techniek biedt economische voordelen doordat zij het materiaalverbruik drukt en het aantal machines en het energieverbruik beperkt, en vermindert tevens in aanzienlijke mate de verkeershinder door onderhoudswerken aan flexibele wegen.

Dimensionering van wegen met een cementbetonverharding. Rekenmethode – OCW-publicatie RV 27/85

Deze studie heeft tot doel, een dimensioneringsmethode uit te werken voor wegen met een cementbetonverharding waarvan de structuur bestaat uit verscheidene lagen die op de ondergrond rusten.

Proefvakken van begrind bitumineus beton te Moerbeke – OCW-publicatie RV 18/82

In 1969 werd door het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw te Hoeilaart een proefweg van begrind bitumineus beton aangelegd om van verschillende mengsels bitumineus beton van 5 cm dikte (met 40 of 45 % porfierslag in het mengsel), die begrind werden met stenen van verschillende korrelmaat en waarvan verschillende hoeveelheden werden gespreid" de stroefheid en de spoorvormingsweerstand te vergelijken.

Het watergehalte van funderingsbodems van Belgische wegen bij het einde van de winter – OCW-publicatie RV 2/72

Om de watergehalten van de funderingsbodems van rijwegen tijdens de meest ongunstige periode van het jaar te kennen, werden tijdens de maanden maart en april van de jaren 1968, 1969 en 1970, door horizontale boringen onder wegen in alle streken van België, ongeroerde monsters genomen. In die periode van het einde van de winter zijn de bodems het vochtigst en de grondwaterspiegels het hoogst.

Pagina's