Articles in Taxonomy

Europese proefmethoden aangaande prestatiekenmerken van gewapende bitumineuze afdichtingsmembranen voor bruggen en andere berijdbare betonnen oppervlakken»

In 2007 werd het door de FOD Economie gesubsidieerde project Onderzoek van Europese proefmethoden aangaande prestatiekenmerken van gewapende bitumineuze afdichtingsmembranen voor bruggen en andere berijdbare betonnen oppervlakken afgerond. Dankzij dit project konden de Europese beproevingsmethoden worden opgezet en kon ervaring worden opgedaan met de uitvoering ervan.

Contact: 

Gietasfalt en Europese normen

Met subsidie van de NBN loopt een onderzoek «Gietasfalt en de Europese normen» voor gietasfalt voor bescherm- en toplagen. In dit onderzoek worden niet alleen de Belgische ponsproef, de intandingsproef en de uni-axiale cyclische drukproef (die nieuw is voor België en dient voor intandingen kleiner dan 2 mm) toegepast, maar wordt ook nagegaan in hoeverre prestatieproeven die op klassieke steen- en zandskeletmengsels worden verricht (spoorvorming, scheurgevoeligheid, TSRST) ook voor gietasfalt buikbaar zijn.

Contact: 

Ontwikkelen van prestatieproeven voor dunne en ultradunne asfaltlagen

Dit NBN-gesubsidieerde project (1 oktober 2008 – 30 september 2012) was gewijd aan het ontwikkelen van prestatieproeven voor dunne en ultradunne asfaltlagen (met een dikte tussen 10 en 30 mm), die in ons land en in andere Europese landen meer en meer worden toegepast. Het onderzoek hield enerzijds direct verband met een prioriteit van het Europese normalisatiecomité CEN TC227/WG1, dat voor alle asfaltmengsels prestatieproeven en prestatie-eisen wil vastleggen, en anderzijds met de voltooiing van de ETAG 16, die Europese richtlijnen voor ultradunne lagen beschrijft. Binnen het project zijn verscheidene proefvakken (o.a. de proefvakken voor dunne geluidreducerende toplagen op de N19 Turnhout-Kasterlee) gemonitord, om de beproevingsmethoden te valideren.

Voorbereiding en aanpassing van Europese normen voor bitumineuze mengsels

Het OCW is lid van Europese CEN-werkgroepen ter voorbereiding en aanpassing van Europese normen voor bitumineuze mengsels (CEN TC 227 WG1 en CEN TC 227 WG1/TG2) en bitumineuze bindmiddelen (CEN TC 336 WG1 en CEN TC 336 WG1/TG1, TG2, TG3 en TG9). De resultaten van bovenvermelde onderzoeksprojecten worden in de betreffende subcomités voorgelegd en leiden tot nieuwe Europese proefmethodes of tot verbeteringen aan proefmethodes of productnormen. Le CRR participe activement au groupe de travail ad hoc CEN TC227/336 concernant la durabilité des mélanges bitumineux.

Pagina's