Articles in Taxonomy

Passief veilige steunconstructies voor weguitrusting

Iets minder van 40 % van het aantal verkeersdoden is het gevolg van aanrijdingen met obstakels langs de kant van de weg. Aanrijdingen met zulke geïsoleerde obstakels zijn ongeveer tweemaal zo dodelijk als gemiddeld en leiden 1,6 maal zoveel als gemiddeld tot ernstige verwondingen. Natuurlijke obstakels (bomen) vertegenwoordigen hierin veruit het grootste aandeel. Daarnaast vallen ook heel wat verkeersdoden te betreuren door aanrijdingen met lichtmasten en andere weguitrusting.

Aanrijdingen met lichtmasten en andere robuuste draagconstructies dragen bij tot iets minder dan 10 % van het totale aantal verkeersdoden. Voor lichtmasten en steunpalen voor verkeerstekens bestaan er echter alternatieven die wat functionaliteit betreft niet moeten onderdoen voor de klassieke starre constructies. Voor de inzittenden van een personenwagen die tegen zo een draagconstructie zou rijden, maakt dit echter een heel groot verschil uit.

Contact: 

Normen-antenne (NAN)

Met steun van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, middenstand en energie organiseert het OCW een Normen-antenne (NAN). Dit steunpunt heeft als hoofddoel de betrokken kmo’s en andere stakeholders te informeren over en bewust te maken van de ontwikkelingen op het gebied van normalisatie en waar nodig bijkomende ondersteuning te bieden bij de effectieve implementatie van de nieuwe (en dikwijls verplicht toe te passen) normen.

Contact: 

Pagina's