Articles in Taxonomy

De TRID-database, hét zoekinstrument van transportdeskundigen

TRID [TRB Database & ITRD Database] is de grootste en volledigste documentatiebron ter wereld voor informatie op het gebied van transport.

Instrumenten voor wegbeheerders (voor een objectieve en rationele totaalaanpak van wegbeheer) – Synthese N 48/14

Voor de aanleg en het onderhoud van weginfrastructuur zijn diverse actoren verantwoordelijk. Dat kunnen gewesten of gemeenten zijn, maar ook beheerders van vliegveldbanen, haventerreinen, bedrijventerreinen, enz. Verouderende infrastructuur, toenemende verkeersbelastingen en beperkte budgettaire middelen plaatsen hen echter voor dezelfde uitdagingen.

Kwaliteit is voor alle actoren belangrijk, maar wordt anders ingevuld:

Wegbeheer

Bij het beheer van een wegennet komt heel wat meer kijken dan alleen maar de technische kant van de aanleg, het onderhoud en de reparatie van een aantal wegen. Andere elementen die bij het beheer van een wegennet een rol spelen, zijn het jaarlijks beschikbare budget, de verhouding tussen onderhoud en (her)aanleg van wegen, veiligheid en comfort van weggebruikers, mobiliteit, geluidsoverlast, milieuzorg, esthetische aspecten, sociologische effecten, enz.

Contact: 

Technologische adviesdienst VALOWALL

Sinds 2014 is het OCW betrokken bij de technologische adviesdienst VALOWALL, de opvolger van de adviesdiensten VALDECHE en VALODECH.

Pagina's