Articles in Taxonomy

Over "Documentaire bijstand"

Kerntaken (1)

>>

Ons documentatiecentrum verzorgt deze dienstverlening via toegang tot onze bibliotheek en zoekacties in gespecialiseerde nationale en internationale databases.

Over "Technische bijstand"

Kerntaken (1)

>>

Aan vakmensen, die vaak snel een doeltreffende oplossing voor bijzondere problemen nodig hebben, verlenen wij technische bijstand voor alle onderwerpen die tot de vakgebieden van het Centrum behoren.

Over "Normen-antenne"

Kerntaken (1)

>>

Met steun van de FOD Economie verstrekt het normensteunpunt de KMO’s in de wegenbouw alle nuttige informatie in verband met normalisatie. Dit gebeurt via een eigen website (http://nan.brrc.be) en ons driemaandelijkse tijdschrift OCW Mededelingen. Het werkterrein van dit steunpunt strekt zich uit over alle vakgebieden in de wegenbouw waarop het OCW actief is.

Over "Dienstbetoon aan vakmensen"

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) verstrekt dienstbetoon aan vakmensen in de vorm van technische bijstand, technologische dienstverleningen en documentaire bijstand.

Fietspadprofilometer – Meting van de langsvlakheid van fietspaden

Het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw bezit een fietspadprofilometer om de langsvlakheid van fietspaden of andere oppervlakken te meten. Een scooter met aanhangwagen rijdt met een constante snelheid van 20 km/h over het te onderzoeken oppervlak. Met behulp van een laser en een accelerometer wordt om de 3 cm de afstand van de aanhangwagen tot het wegoppervlak geregistreerd. Voorts worden ook de gps-coördinaten en de afgelegde afstand geregistreerd. Uit het gemeten lengteprofiel kunnen de vlakheidscoëfficiënt (met golflengten van 0,5 m en 2,5 m) of andere vlakheidsindicatoren worden berekend.

Contact: 

Pagina's