Articles in Taxonomy

Cahier “Verhardingen voor voetgangersvoorzieningen” in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het kader van het beleidsplan Voetgangers 2010-2014 van het Brussels Gewest is een voetgangersvademecum opgesteld. Het bestaat uit verschillende delen. Het eerste cahier, over verhardingen voor voetgangersvoorzieningen, werd aan het OCW toevertrouwd. Het bespreekt de toepassingsmogelijkheden van verschillende soorten van wegdekken, het gebruik, onderhoud en dergelijke. Ook de milieuaspecten van de diverse materialen komen aan bod.

BESTUFS I et II (Best Urban Freight Solutions)

De afdeling Mobiliteit is aangesloten bij het internationale thematische deskundigennetwerk BESTUFS, dat tot doel heeft informatie uit te wisselen, onderzoek te verrichten en resultaten bekend te maken in verband met stedelijk goederenvervoer. Dit netwerk is een initiatief van de Europese Commissie, directoraat-generaal Energie en Transport.

De verschillende rapporten die dit netwerk heeft gepubliceerd, zijn beschikbaar op www.bestufs.net

Contact: 

COST 355 «Changing behaviour towards a more sustainable transport system»

Het Europese onderzoeksprogramma COST 355 had als hoofddoel na te gaan hoe de toename van de vervoersvraag zou kunnen worden ingetoomd door in te spelen op het gedrag van de reizigers, de bevrachters en de vervoerders.

Pagina's