Articles in Taxonomy

Europees project ERANET ROAD OPTHINAL (2009)

Dit project wordt eveneens uitgevoerd in het kader van het ERANET ROAD programma en behelst een uitgebreide studie van dunne deklagen op basis van de bestaande literatuur. Het project wordt uitgevoerd door een consortium gevormd door DRI, VTI en OCW en gaat van start in juni 2009.

Contact: 

SILENCE (2005-2008)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Het SILENCE-project (6e EU-kaderprogramma) had als doel een geïntegreerd systeem van technologieën te ontwikkelen voor efficiënte controle van verkeer in een stedelijke omgeving. Het OCW stond in voor het gedeelte “wegdekken”.

Contact: 

Europees project ERANET ROAD FTP2 (2007)

Dit is een pilootproject uitgevoerd in het kader van het ERANET ROAD programma (op zijn beurt gefinancierd binnen het 6de kaderprogramma). Het werd uitgevoerd door een consortium van het OCW en het DRI. De bedoeling was een risico-analyse uit te voeren van het gebruik van stille wegdekken.

Contact: 

Recycling en nuttige toepassing van roestvaststaalslak (CRAFT)

In de jaren 1999-2001 werkte het OCW actief mee aan het onderzoeksproject Recycling and Valorisation of Stainless Steel Slags (gesubsidieerd door de Europese Unie, 4e Kaderprogramma voor KMO’s, CRAFT-programma).

Contact: 

Telematica - Intelligente transportsystemen (ITS) - Interactie en samenwerking tussen voertuigen en infrastructuur

De samenleving wil veiliger, vlotter en schoner verkeer. Ondanks deze rechtmatige sociale verwachtingen dalen de overheidsinvesteringen, waardoor de behoefte aan nieuwe antwoorden op traditionele uitdagingen aangewakkerd wordt. Van hun kant neigen wegbeheerders en -exploitanten naar een cultuur van optimalisering van hun wegennetten. Deze verschillende factoren staan centraal in de exponentiële ontwikkeling van intelligente transportsystemen (ITS).
Een van de bijdragen van het OCW op dit gebied bestaat in verzamelen en verspreiden van informatie. Het is van het grootste belang dat beslissers en planners goed bekend zijn met het potentieel van ITS als alternatieven voor klassieker, meer materiële maatregelen. Deze nieuwe systemen nemen velerlei vormen en formats aan en zijn voor het hele wegennet bestemd – van autosnelwegen tot gemeentewegen.

Pagina's