Articles in Taxonomy

Meten van wegdektextuur – OCW-informatieblad N68

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

De meeste moderne apparaten voor het meten van textuur in het macro- en megatextuurgebied zijn gebaseerd op het principe van de «laser-triangulatie». Men laat een laserstraal loodrecht op het te bemonsteren oppervlak vallen en een speciale camera «kijkt» naar de lichtvlek op het wegdek.De camera is in staat de hoogte van de lichtvlek te bepalen.

Contact: 

Structurele analyse

Een weg bestaat niet alleen uit het wegoppervlak, er zit ook een hele wegconstructie onder. Gewoonlijk wordt de wegconstructie opgedeeld in de ondergrond, een onderfundering, een fundering en een verharding. Elke laag heeft een specifieke functie, of het nu gaat om de vorstbestendigheid, om de afwatering of om de draagkracht.

Contact: 

Oppervlakanalyse

We staan er niet meteen bij stil als we ons over de weg voortbewegen, maar het loont de moeite een wegoppervlak van dichterbij te bekijken. Heel wat interessante karakteristieke eigenschappen kunnen  uit een conditieonderzoek van het wegdek worden afgeleid. De resultaten van niet-destructieve meetmethoden worden omgezet in eenvoudig te vatten «indicatoren», gewoonlijk een getal op een schaal.

Contact: 

Ontwikkeling van de grondradartechniek voor wegconditieonderzoek – Researchverslag RV 46

Dit onderzoek vond plaats binnen een prenormatief project met subsidies van het Bureau voor Normalisatie (NBN), in partnerschap met het Institut Scientifique de Service Public (ISSeP).

Pagina's