Articles in Taxonomy

6th European FWD User Group Meeting – Structural Condition Assessment

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

On 10 and 11 June 2010, the Belgian Road Research Centre hosted a seminar devoted to the FWD (Falling Weight Deflectometer) and Structural Condition Assessment.

Contact: 

Totaalbeoordeling van gemeentelijke wegennetten – Methodiek, opleiding en begeleiding!

Voor beheerders van zowel gemeentewegen in een stedelijke of landelijke omgeving als van wegen op haventerreinen, vliegvelden, enz. zijn regelmatige beoordeling en eerste analyse van de algemene staat van hun wegennet (aanpak op netwerkniveau) geen eenvoudige opgaven.
Onze enquêtes hebben uitgewezen dat heel wat wegbeheerders dan ook werkelijk nood hebben aan een onderbouwde, toegankelijke, geloofwaardige en duurzame methode voor een totaalbeoordeling van hun wegennet.

ViaBEL – Software voor wegbeheer

ViaBEL-software is een eenvoudige tool voor het beheer van voornamelijk gemeente- of gelijksoortige wegennetten, die steunt op (twee)jaarlijkse visuele weginspecties. De software is verbonden met een database die het wegennet in (deel)wegvakken opdeelt en voor elk niveau heel wat informatie kan bevatten. De berekeningsresultaten kunnen in diverse vormen (diagram, tabel, kaart), op netniveau of per (deel)wegvak, volgens parameter (kosten, kwaliteit) of voor verschillende strategieën naast elkaar worden voorgesteld. ViaBEL is een hulpmiddel om een objectieve, kosteneffectieve strategie en planning voor preventief en curatief onderhoud op middellange termijn (drie tot tien jaar) uit te werken, waarbij rekening wordt gehouden met de verwachtingen van de betrokken actoren. De leidraad is “Beter voorkomen dan genezen”.

Contact: 

Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management (TRIMM) – Comfortbeoordeling

|

Kerntaken (1)

>>

De langs(on)vlakheid van een wegoppervlak is een belangrijke invloedsfactor voor het rijcomfort van de weggebruikers. Het OCW heeft, in samenwerking met partners AIT en VTI, onderzocht hoe dit kenmerk met een “klassiek” wagenpark kan worden gemeten. De data werden enerzijds met CAN-bus (beschikbaar in haast alle “klassieke” wagens) en anderzijds met smartphone verzameld.

Contact: 

Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management (TRIMM)

|

Kerntaken (1)

>>

Met steun van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek van de Europese Unie (KP7, 2007-2013) is het TRIMM-project (acroniem voor Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring & Management) opgezet. Dit project had als doel de rol van conditieonderzoek in het beheer van wegen te versterken en de positieve effecten ervan in de kijker te plaatsen.

De conditie van een wegennet is immers bepalend voor de diensten die het aan de weggebruikers verleent. Onderhoudsmaatregelen zorgen voor het behoud of de verbetering van de conditie van bruggen en wegen.

Contact: 

Pagina's