Articles in Taxonomy

MIRIAM-workshop in het OCW te Sterrebeek Rolling Resistance in Road Infrastructure Asset Management

MIRIAM, een onderzoeksproject met twaalf partners uit Europa en de Verenigde Staten onder leiding van het Danish Road Directorate (DRD), verzamelt en verspreidt nuttige informatie om duurzame, milieuvriendelijke weginfrastructuur te realiseren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn vermindering van CO2-uitstoot en hogere energie-efficiëntie door toepassing van wegdekken met een lagere rolweerstand. Bij een lagere rolweerstand van het wegdek neemt het energieverbruik af.

Contact: 

Testen van een telapparaat met rubberen telslangen van het type MetroCount 5620

Vakgebieden (1)

>>
|

Het MC5620-telapparaat is een mobiel toestel om het fietsverkeer op een gescheiden fietspad of fietsstrook op de rijbaan te analyseren. Het maakt gebruikt van twee rubberen dunwandige telslangen, die loodrecht op de fietsvoorziening worden bevestigd. Met de individuele telgegevens kunnen naderhand uitgebreide nalyses (volume, snelheid, wielafstand, enz.) worden uitgevoerd. Volgens de fabrikant van het apparaat (http://metrocount.com) is met de algoritmen een optimale gegevensverwerking voor tijdelijke fietstellingen mogelijk.

Contact: 

Veiligheid van werklieden op wegenwerken – Resultaten en toekomstperspectieven van het BRoWSER-project

|

Kerntaken (1)

>>

Op 29 oktober 2015 zijn tijdens een internationale workshop in het OCW-auditorium te Sterrebeek de resultaten van ASAP (Appropriate Speed saves All People) en BRoWSER (Baselining Road Worker Safety on European Roads) gepresenteerd. Deze twee Europese onderzoeksprojecten naar de veiligheid in werkzones op wegen werden in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR) gefinancierd door de wegbeherende overheden in Duitsland, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Vlaanderen.

De resultaten en vooruitzichten van het BRoWSER-project worden beschreven in het bijgevoegde document.

Contact: 

ASAP (Appropriate Speed saves All People)

Het ASAP-project draaide om snelheidsbeheersing in zones waar wegenwerken worden uitgevoerd. Het is immers belangrijk de snelheid van het verkeer in deze werkzones te beheersen, voor de veiligheid van zowel de weggebruikers als de wegwerkers. Werkzaamheden in uitvoering veranderen de omstandigheden voor het verkeer in het betrokken wegvak. Een aangepaste snelheid is dan nodig om ervoor te zorgen dat de bestuurder met zijn voertuig veilig door de werkzone heen komt, vooral als daar abrupt van de algemene wegontwerpnormen wordt afgeweken.

Contact: 

Onderzoek naar de aanduiding van wegen voor langzaam verkeer in Wallonië

|

Kerntaken (1)

>>

RAVeL (Réseau Autonome de Voies Lentes) is een exponent van het beleid voor zachte mobiliteit in Wallonië. Dit netwerk van vrijliggende paden wil vooral de veiligheid van de zwakke weggebruikers waarborgen.

Pagina's