Articles in Taxonomy

Algemene Omzendbrief wegsignalisatie (1977)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Algemene Omzendbrief wegsignalisatie (1977)

MB van 26 april 2007 (BS van 4 mei 2007)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Ministerieel besluit van 26 april 2007 (B.S. 4 mei 2007) tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Nieuwe verkeersborden F1 en F3 ter begrenzing van een bebouwde kom vóór 1 juni 2015!

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Het Koninklijk Besluit (KB) van 4 april 2003 (Belgisch Staatsblad (BS) van 8 mei 2003) met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelde een aantal aanpassingen van de verkeersregels vast, onder meer een nieuw model voor de verkeersborden F1 en F3 die een bebouwde kom begrenzen.

N47/10 - Handboek voor de praktische uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen

Het handboek voor de praktische uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen heeft als doel de wegbeheerders, de ontwerpers en de aannemers te begeleiden en te adviseren bij de uitvoering van voetgangersoversteekplaatsen. Het zal geleidelijk worden samengesteld uit afzonderlijke bladen over relevante thema’s (regelgeving, criteria voor de ligging, verkeerstekens ter aanduiding, snelheidsregeling, toegankelijkheid, verlichting, enz.). De lezer zal ontdekken dat het rijkelijk geïllustreerd wordt met concrete gevallen die wij geregeld in de praktijk aantreffen.
Voor dit werk wordt niet alleen gesteund op bestaande vakliteratuur en de deskundigheid van onze specialisten op verschillende gebieden, maar ook op veldanalysen en op informatie die bij ontwerpers, beheerders en weggebruikers is ingewonnen.

Pagina's