Articles in Taxonomy

Dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer ten behoeve van de opstelling van wisselborden in het BHG

De afdeling Mobiliteit – Veiligheid - Wegbeheer werkte samen met adviesbureau EGIS aan een vooronderzoek naar dynamisch mobiliteits- en veiligheidsbeheer om de opstelling van wisselborden in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor te bereiden. Met dergelijke wisselborden kan actuele informatie worden doorgegeven aan de weggebruiker. Deze informatie stelt de automobilist in staat zijn reisgedrag of reisroute aan te passen.

Methodiek voor verkeersveiligheidsinspecties

Hoewel de Europese richtlijn richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur de procedure voor veiligheidsaudits uitvoeriger beschrijft, heeft het OCW in eerste instantie geleidelijk werk gemaakt van een methodiek voor veiligheidsinspecties.

N34/66 - Inventaris van de op de Belgische markt in 1965 beschikbare natuur- en breekzandsoorten

België is betrekkelijk rijk aan zandsoorten die belang opleveren voor de wegenbouw. In enkele bevoorrechte streken worden uitstekende zandsoorten gebaggerd of nat gewonnen. De groevezanden komen in grote hoeveelheden voor in talrijke gewesten van het land, doch hun kwaliteit is erg uiteenlopend. De overvloed aan natuurzand heeft de ontwikkeling van de productie van brekerzand geremd.

Pagina's