Articles in Taxonomy

MB van 19 juni 2006 (BS van 28 juni 2006)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Ministerieel besluit van 19 juni 2006 (B.S. van 28 juni 2006) tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

MB van 11 juni 2011(BS van 20 juni 2011)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Ministerieel besluit van 11 juni 2011(BS van 20 juni 2011) tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Algemene Omzendbrief wegsignalisatie (1977)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Algemene Omzendbrief wegsignalisatie (1977)

MB van 26 april 2007 (BS van 4 mei 2007)

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Ministerieel besluit van 26 april 2007 (B.S. 4 mei 2007) tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald.

Nieuwe verkeersborden F1 en F3 ter begrenzing van een bebouwde kom vóór 1 juni 2015!

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Wijzigingen en/of nieuwigheden in het reglement voor de wegbeheerder

Het Koninklijk Besluit (KB) van 4 april 2003 (Belgisch Staatsblad (BS) van 8 mei 2003) met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg stelde een aantal aanpassingen van de verkeersregels vast, onder meer een nieuw model voor de verkeersborden F1 en F3 die een bebouwde kom begrenzen.

Pagina's