Articles in Taxonomy

Veiligheid van werklieden op wegenwerken – Resultaten en toekomstperspectieven van de ASAP- en BRoWSER-projecten

|

Kerntaken (1)

>>

Op 29 oktober 2015 zijn tijdens een internationale workshop in het OCW-auditorium te Sterrebeek de resultaten van ASAP (Appropriate Speed saves All People) en BRoWSER (Baselining Road Worker Safety on European Roads) gepresenteerd. Deze twee Europese onderzoeksprojecten naar de veiligheid in werkzones op wegen werden in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR) gefinancierd door de wegbeherende overheden in Duitsland, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Vlaanderen.

Contact: 

Veiligheid van werklieden op wegenwerken – Resultaten en toekomstperspectieven van het ASAP-project

|

Kerntaken (1)

>>

Op 29 oktober 2015 zijn tijdens een internationale workshop in het OCW-auditorium te Sterrebeek de resultaten van ASAP (Appropriate Speed saves All People) en BRoWSER (Baselining Road Worker Safety on European Roads) gepresenteerd. Deze twee Europese onderzoeksprojecten naar de veiligheid in werkzones op wegen werden in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR) gefinancierd door de wegbeherende overheden in Duitsland, Ierland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Vlaanderen.

De resultaten en vooruitzichten van het <em>ASAP</em>-project worden beschreven in het bijgevoegde document.

Contact: 

ROSANNE – Rolweerstandsmetingen in Nantes

In september 2015 hebben Johan Maeck, Philippe Debroux en Martial Priem met twee OCW-rolweerstandaanhangwagens deelgenomen aan vergelijkende metingen op de IFSTTAR-testbaan in Nantes (Frankrijk). Deze metingen pasten in het Europese onderzoeksproject ROSANNE (voluit: ROlling resistance, Skid resistance, ANd Noise Emission measurement standards for road surfaces). Het OCW werkt als partner mee aan dit prenormatieve onderzoek, dat onder leiding van het Oostenrijkse AIT (Austrian Institute of Technology) in het kader van het Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technolo - gische ontwikkeling (KP7) wordt uitgevoerd. Het beoogt de ontwikkeling en harmonisatie van meetmethoden voor de stroefheid, geluidsemissie en rolweerstand van wegdekken, en de voorbereiding van normalisatie. Het bouwt voort op de aanbevelingen uit voorgaande projecten over deze onderwerpen (TYROSAFE, HERMES, SILVIA, SILENCE en MIRIAM) en voorbereidende normalisatiewerkzaamheden van de bevoegde CEN- en ISO-werkgroepen. De rolweerstand van wegdekken is daarbij een bijzonder aandachtspunt.

In het bijgevoegde pdf-bestand vindt u een uitgebreidere beschrijving van deze vergelijkende metingen.

Contact: 

DISTANCE – Een leidraad voor Europese wegenadministraties om wegverkeerslawaai (kosten)efficiënter te bestrijden

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Eind juni 2015 is het DISTANCE-project (acroniem voor Developing Innovative Solutions for TrAffic Noise reduCtion in Europe) afgerond. Het tweejarige project werd door een consortium met TRL (Verenigd Koninkrijk), SINTEF (Noorwegen) en ANAS (Italië) onder leiding van het OCW uitgevoerd in het kader van een programma van de Conferentie van Europese wegendirecteuren (CEDR).

Pagina's