Articles in Taxonomy

Proefvakken voor PREMANAT-project op het OCW-terrein te Sterrebeek

Vakgebieden (1)

>>
|

In het kader van het prenormatieve onderzoeksproject PREMANAT (voluit Prestatie-eisen voor Materialen in Natuursteenbestratingen) zijn recentelijk op het OCW-terrein te Sterrebeek verschillende proefvakken aangelegd.
Het tweejarige project (1/10/2016-30/09/2018) is opgezet door het OCW en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en geniet steun van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en het Bureau voor Normalisatie (NBN).

Contact: 

ECOROADS voor eenvormig beheer van de verkeersveiligheid op wegen en in tunnels

Het tweejarige ECOROADS-project (voluit: Effective and Coordinated Road infrastructure Safety conditions), dat op 1 juni 2015 officieel van start is gegaan, is halfweg. Tijd om even terug te blikken op het eerste jaar en om het verloop in het tweede jaar toe te lichten.

Stabiliseren van betonplatenwegen

Oude betonplatenwegen vertonen na ettelijke tientallen jaren gebruik vaak trapjesvorming en kunnen aanleiding geven tot trillingen. Dit gebrek kan zijn oorsprong vinden in onder meer het ontbreken van een fundering of het niet stabiel-zijn van de fundering, wat vaak samengaat met gebrekkige drainage of niet-draagkrachtige ondergrond. Bij oude wegen is dit ‘ouderdomsverschijnsel’ vaak toe te schrijven aan openstaande voegen of de zeer hoge ouderdom en de daaraan verbonden langdurige verkeersbelasting. Bij “jonge” wegen dient de oorzaak van trapjesvorming en plaatbeweging te worden onderzocht voordat reparaties worden uitgevoerd.

Onkruidbeheer: preventieve en curatieve methodes voor een optimaal straatbeeld

Duurzaam onkruidbeheer op verhardingen blijft voor veel Vlaamse steden en gemeenten een uitdaging. Om het oppervlaktewater te beschermen, is gebruik van herbiciden in openbare ruimten in Vlaanderen sinds 1 januari 2004 bij wet verboden. De overgangsperiode waarin gemotiveerd van nulgebruik kan worden afgeweken, loopt in 2015 af. Ook in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en in Wallonië volgt de wetgeving deze trend of wordt alleszins in die richting gedacht. Kennis over de doeltreffendheid, ideale toepassingsscenario’s en milieueffecten van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken is nog beperkt. Bovendien kunnen gepast ontwerp en correcte uitvoering van de verharding preventief werken om onkruidgroei tegen te gaan. Duidelijke richtlijnen en aanbevelingen hiervoor ontbraken echter nog.

Contact: 

Vorst- en dooibestandheid van beton in aanwezigheid van dooizouten

Bestandheid tegen vorst-dooicyclussen is een belangrijke eigenschap voor de duurzaamheid van een betonweg of van betonnen constructies in een buitenomgeving. Daarnaast speelt in het geval van wegen en nabijgelegen infrastructuur ook de aanwezigheid van dooizouten in wegen een rol.

Contact: 

Pagina's