Articles in Taxonomy

Gebruikersinterface Gekleurde granulaten

De keuze van de kleur van de granulaten voor gekleurd asfalt is zeer belangrijk, om de kleurduurzaamheid en de gunstige evolutie van de kleuren in de tijd te waarborgen. Het is dan ook aan te bevelen granulaten te kiezen die de gewenste kleur van de verharding zo dicht mogelijk benaderen.

OCW-applicatie voor de bepaling van de kleurkasse

Het OCW heeft een webapplicatie ontwikkeld waaraan kleurcoördinaten kunnen worden toegevoerd en die automatisch aangeeft of de betrokken kleur voor een bepaalde kleurklasse voldoet.

http://colourasphalt.brrc.be

Meetmethode voor het meten van de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen - Bepaling aan asfaltkernen – OCW Meetmethode MN 90/15

Vakgebieden (1)

>>
|

Kerntaken (1)

>>

Deze publicatie beschrijft de meetmethode en de objectieve opdeling in klassen van het OCW om de kleur van gekleurde bitumineuze verhardingen aan asfaltkernen te meten. Deze meetmethode maakt gebruik van een spectrofotometer (type 45°/0°) die kleur kan uitdrukken aan de hand van drie kleurcoördinaten L*, a* en b*.

Gekleurde bitumineuze verhardingen

Gekleurde verhardingen worden steeds vaker toegepast voor wegen, in het bijzonder in stedelijke gebieden. Het doel is meestal een begrijpelijk wegbeeld creëren, evenals de veiligheid en het comfort van de weggebruikers te verhogen. Omdat waarnemen van kleur erg persoonsgebonden is, leidt dat bij gekleurde verhardingen vaak tot discussies. Kleurperceptie is afhankelijk van een aantal factoren zoals de waarnemer en zijn positie (de afstand tussen de waarnemer en het object), de staat van de gekleurde bitumineuze verharding (droog, nat, enz.) en de invloed van het licht.