Articles in Taxonomy

Energie-efficiënte materialen en technologieën voor duurzame wegen, ook in België! CEDR-studiedag – 10 november 2016 – Sterrebeek

CEDR (www.cedr.eu) is een samenwerkingsplatform van de Europese wegendirecteuren met als doel het wegvervoersysteem en de weginfrastructuur te verbeteren.

Het CEDR Transnational Research Programme is een initiatief om samen oproepen voor onderzoeksprojecten rond actuele thema’s in de wegenbouw uit te schrijven. De nadruk ligt daarbij op de toepassingsmogelijkheden voor de Europese wegbeheerders. Er moet worden gestreefd naar een optimale samenwerking tussen consortia en er dient te worden voortgebouwd op resultaten van voorgaande projecten, om het onderzoek optimaal te doen renderen.

In 2013 werd met steun van Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk een oproep gedaan voor projectvoorstellen rond energie-efficiënte materialen en technologieën. Aanleiding voor deze oproep was het toenemende gebruik van zogenoemde “groene” materialen en nieuwe technologieën in de wegenbouw met het oog op een verhoogde algemene duurzaamheid. Dit plaatst de sector voor enorme uitdagingen op het gebied van onder meer materiaalkenmerking, voorschriften, ontwerp, uitvoering, onderhoud en groene openbare aanbestedingen (Green Public Procurement). De CEDR-oproep had als doel concepten, methodologieën en strategieën te ontwikkelen die deze overgang naar duurzamere wegenbouw bevorderen.

Maatschappelijke duurzaamheid van asfaltverhardingen

De opwarming van de aarde wordt vooral veroorzaakt door een verhoogde concentratie aan broeikasgassen, waarin de CO2-uitstoot een erg belangrijke rol speelt. Onder meer naar aanleiding van het Kyotoprotocol proberen wegbeheerders, wegenbouwaannemers en materiaalproducenten de emissies te reduceren. De vervoersector is goed voor ongeveer 25 % van alle uitstoot van broeikasgassen, waarvan het grootste deel door het wegvervoer wordt veroorzaakt. Ook het energieverbruik wordt in de wegenbouwsector zorgvuldig gecontroleerd. Wegbeheerders en aannemers hebben belang bij het kwantificeren van de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik.

Contact: