Articles in Taxonomy

Iatroscan MK-6s TLC-FID Analyser

De Iatroscan MK-6s TLC-FID Analyser (kort: iatroscan) is een chromatografische analysetechniek voor de kenmerking van bitumineuze bindmiddelen. Deze techniek steunt op scheiding en kwantificering van de hoofdbestanddelen van bitumen (verzadigde verbindingen, aromatische fractie, harsen, asfaltenen). Zo wordt een beter inzicht verkregen in de chemische samenstelling van bitumen (oorsprong, compatibiliteit met toegevoegde polymeren, enz.) en in veranderingen onder invloed van externe factoren zoals blootstelling aan de lucht (bijvoorbeeld tijdens de veroudering van bindmiddelen). De techniek kan ook worden toegepast voor de kwantificering van additieven in (giet)asfalt dat bij verlaagde temperatuur is geproduceerd.

Iatroscan is complementair met andere in het Centrum beschikbare technieken voor reologische of mechanische kenmerking.

Differential Scanning Calorimetry

De Differential Scanning Calorimetry (kort: DSC) is een calorimetrische analysetechniek waarbij op een zeer precieze wijze warmtestromen van en naar materialen in een ruim temperatuurbereik (bijvoorbeeld -80 °C tot +500 °C) worden gemeten. Zo kunnen het fasegedrag en de (in)stabiliteit van materialen als functie van de temperatuur (smeltpunt of smelttraject, kristallisatiepunt, glastransitie, specifieke warmte, smelt- en kristallisatiewarmte, enz.) worden bepaald.

DSC is complementair met andere in het Centrum beschikbare technieken voor reologische of mechanische kenmerking.

Pagina's